ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Пети блок на АЕЦ “Козлодуи” получи лицензия за експлоатация за следващите 10 години – официално съобщение

04.11.2017

На 3 ноември 2017 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) ст.н.с. д-р Лъчезар Костов връчи на изпълнителния директор на АЕЦ “Козлодуй” Иван Андреев лицензия за експлоатация на пети блок за нов 10-годишен период.

На церемонията в АЯР присъстваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова,  Валентин Николов – заместник председател на Комисията по енергетика в Народното събрание, изпълнителният директор на БЕХ ЕАД Петьо Иванов, представители на Консорциум АО “Русатом Сервис”, АО “Концерн Росенергоатом” и ЕДФ (Електрисите дьо Франс), ръководители и експерти от АЯР и АЕЦ “Козлодуй”.

Получаването на лицензията е предшествано от огромна дългогодишна работа, свързана с повишаване на безопасността и експлоатационната надеждност на ядрените мощности. Още след пуска на 1000-мегаватовите пети и шести блок в АЕЦ “Козлодуй”, съгласно най-добрите световни практики, започва внедряване на редица модификации, като през 2008 г. успешно е финализирана мащабна Програма за модернизация.

Всичко това дава надеждни основи за изпълнението на стратегическия Проект за продължаване на срока на експлоатация на двата енергоблока, който е издигнат и като национален приоритет в областта на енергетиката.

На пети блок Проектът е реализиран в периода 2012 – 2016 г. съвместно с Консорциум АО “Русатом Сервис”, АО “Концерн Росенергоатом” и ЕДФ по методология, осигуряваща необходимото високо ниво за страна членка на Европейския съюз. Компаниите от Консорциума притежават сериозен опит, който гарантира качеството на извършената работа по продължаване на срока на експлоатация. Всички предвидени дейности са приключени съгласно утвърдените графици.

Изводите от направените анализи сочат, че няма ограничения за безопасната работа на блока за периода до 2047 г.

С издаването на лицензията се дава право на АЕЦ “Козлодуй” да експлоатира пети блок 10 години – максималният срок съгласно националното законодателство. До 2047 г. предстои атомната централа да кандидатства още два пъти за следващи лицензии.

За изминалите 30 години от пуска през 1987 г. до края на м. октомври 2017 г., при спазване на всички изисквания за безопасност, пети блок е произвел 168 884 950 MWh електроенергия.

С работата си в следващите години 1000-мегаватовият блок ще продължи да осигурява електроенергия на достъпна цена, стабилност на националната енергийна система и спестени вредни емисии за чиста природа.

Tags: , ,

22 Responses to Пети блок на АЕЦ “Козлодуи” получи лицензия за експлоатация за следващите 10 години – официално съобщение

 1. TSO on 04.11.2017 at 11:10

  Възможно ли е уважаемият редактор на AtomInfo.bg да се обърне към АЯР с молба за предоставяне на приложенията към издадената лицензия с цел тяхното публикуване в този сайт?

  • Красимир Христов on 04.11.2017 at 14:33

   Възможно е, и ще го направя.
   Единственото, което ме притеснява е да не получа стандартния „мълчалив отказ“.
   Въпреки взаимното уважение и добрите контакти в информационно отношение, възможно е да не ми ги изпратят и да получа някакво лошо мотивирано полу-извинение.
   Вие не сте първият, който прави такова предложение. Някои от читателите на сайта твърдят, че лицензията не е безусловна и има множество условия, които трябва да се изпълнят в течение на времето. Сочат за пример – операторът сам си прави обследване и удължава ресурса на оборудване важно за безопасността с по една година.
   Но, което не знам, не смея да коментирам.
   Все пак – повече от 6 години не съм стъпвал на 5 и 6 блок.

   • TSO on 04.11.2017 at 18:08

    Само по себе си, понятието „безусловна лицензия“ е нонсенс. Естествено, че има условия, ограничения, изисквания. Отклонението от изискванията или неизпълнението на условията довеждат до нарушение на лицензионния режим и т.н.

    Във връзка с явната тенденция в ядреното законодателство на всички цивилизовани страни, като в това число попада и България, е операторът да се занимава с ядрена енергетика само и единствено ако разполага с воля, финансов и кадрови ресурс, то въпросът за публикуване на приложенията не е зададен напразно, а се обосновава на това, какво ще струва на оператора, а косвено и на всички нас, защото АЕЦ е 100% държавна собственост, произвежданият от нея „евтин ток“.

    Вече има прецедент за предоставяне на такъв тип информация от АЯР, като искането е обосновано с клаузи от „Закона за достъп до обществена информация“, и е удовлетворено. С други думи, при еднакво по тип искане, следва да бъде получен еднакъв отговор от регулатора. Ако питането се насочи към ръководството на АЕЦ, като се използват същите мотиви, вероятността за отказ е голяма, като мотивацията за това действие ще е, по-скоро, съобразена със закона. Като минимум, лицензията и приложенията се „предоставят“ на оператора за сведение и изпълнение, но е юридически спорно дали са негова собственост. По-скоро не, защото той не може да направи изменения или допълнения в едноличен порядък.

 2. Петър Пенчев on 05.11.2017 at 13:16

  Когато МААЕ говори … АЯР мълчи – или изпълнява политическите поръчки.

  https://politkovskaya-bg.blogspot.bg/2017/11/blog-post.html

  • TSO on 05.11.2017 at 15:35

   Докато не се видят приложенията, изобщо е неуместно да се говори за зачитане или незачитане. Всяко ядрено съоръжение разполага с лицензия. Вече, какви права получава и какви ангажименти поема, е записано в съпътстващите я документи.

  • TSO on 05.11.2017 at 15:38

   В конкретния случай, виждаме опит за евтина реклама, без да разполагаме с информация, какво точно от забележките е отчетено и какво – заметено.

   • Петър Пенчев on 05.11.2017 at 18:08

    Оценката ще бъде през 2018 г. – точно казано от Б. Станимиров.

    Дотогава всичко е евтино, даже и самата лицензия, мисля аз. Но няКОЙ плаща, все пак, дано не стане скъпо.

    • TSO on 05.11.2017 at 18:25

     Да. Към този момент (2018), експертите от мисията по аспектите на безопасността при ПСЕ ще се произнесат дали набелязаните мерки покриват дадените препоръки и дали са взети под внимание направените от МААЕ предложения за ликвидиране на намерените слабости.

     Отново повтарям, че всичко това се решава в едноличен порядък от оператора, при постоянен контрол от страна на регулатора. Също отбелязвам, че всичко това се постига с воля, финансов и кадрови ресурс. Волята трябва да е както на оператора, така и на неговия принципал, който, от своя страна, представлява държавата. От тук нататък има няколко полезни хода. Държавата преценява, че ще плати цената и я плаща чрез цена на електроенергията за регулирания пазар. В дадения случай „държавата“ сме всички ние. Алтернативна възможност е да се приеме решение, че правилната цена е тази цена, която е определил пазарът. В такъв случай, държавата абдикира от ангажимента да поддържа ядрени мощности и намира начин да се справя със задълженията по емисиите на парникови газове и т.н. по някакъв друг, различен начин. Естествено ще е, като логично развитие на такъв сценарий, раздържавяването и търсенето на частен инвеститор в лицето на оператор на ядреното съоръжение. Между другото, това си е съвсем възможен сценарий.

     • Петър Пенчев on 05.11.2017 at 23:08

      Аз питам защо АЯР са допуснали да ги има тия 11 забележки. И не трябваше ли да има отговори не догодина, след дъжд качулка – лицензът си тече, кучетата да си лаят?

     • TSO on 06.11.2017 at 0:50

      Предлагам отново да вникнете в същността на лицензионния режим. Не може да съществува ядрено съоръжение без лиценз, а в приложенията към лиценза се дават границите и условията за ползването му. Вероятно ще намерите и политиките за намиране на отговорите на тези единадесет въпроса.

 3. Петър Пенчев on 05.11.2017 at 18:36

  Впрочем, бих искал да подчертая нежеланието си да се обяснявам за „евтина реклама“. Мислех да замълча за друга новина, но ето
  - Искане за богопомазаност, искът е от Онези с пълните джобове ‘Ръководен персонал на Ядрена централа /съоръжение/’:
  *****
  5.Ново предложение към глава III, раздел VI „Правоспособност и специализирано обучение“ да се включи нова алинея към чл.64, която да регламентира изключение по отношение срока на валидност на удостоверенията за правоспособност, издавани от председателя на АЯР но чл.64,ал.2. т.1. буква а) на ЗБИЯЕ на Ръководен персонал на Ядрена централа /съоръжение/. Изключението да предвижда, че

  издаваните удостоверения за правоспособност на ръководния персонал са безсрочни
  *****
  5.Не се приема
  *****
  5. Всички издавани удостоверения за правоспособсност съгласно ЗБИЯЕ са срочни. Приемането на предложението на АЕЦ Козлодуй, да се регламентира текст, който да урежда безсрочност на удостоверенията за правоспособност считаме за неприемливо и явяващо се частен случай на урежданите обществени отношения.
  *****
  Всичко това:
  http://www.bnra.bg/bg/news/Priklyuch_obhst_konsult

  Подобна наглост още една, пак там:
  3.Към предвидените изменения в „Преходни и заключителни разпоредби“, &36, т,2; „Създава се чл.64а“.
  Предложението е да се предвиди към алинея (1) на чл.64а от Закона специална норма, въвеждаща изключение за експлоатиращ ядрена инсталация/в случая ..АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
  Да се създаде нова алинея със следното съдържание:
  .,За АЕЦ Козлодуй ЕАД оценката на медицинската пригодност на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения да се издава от лекар с придобита специалност радиобиология от състава на специализирай лекарски блок на АЕЦ Козлодуй и да се препотвърждава от НЦРРЗ“.

  Така е, драги TSO – Принцип „Да се оценяваш сам себе си…“,
  смешно е, май.

  ТОВА е „евтино“ … или „наивност“, която е ‘минавала’.

  • TSO on 05.11.2017 at 19:00

   Малко отместваме темата на разговора, но ще коментираме и това.
   Първо, държа да подчертая, че аз лично съм твърдо несъгласен с такъв вид предложения, но ще обясня откъде произлиза нуждата да се правят такива опити.

   Отново се връщаме на кадровия потенциал и възможността за експлоатация на едно ядрено съоръжение. През годините на прехода, та чак до сега, къде умишлено, къде по недоглеждане, се създаваше кадрови вакуум в кариерното израстване на хората с потенциал. Като резултат, някои избягаха да работят на други места, други промениха приоритетите си и им стана безразлично бъдещето на ядрената енергетика като цяло, но крайният резултат бе, че с читави хора, с мисъл и управленски подход на разумна за изпълнение на такива задачи възраст, централата не разполага. Остава да се разчита на „динозаврите“ в бранша. За съжаление, човешкият организъм е с ограничен ресурс. Така се получава, че за да получи лиценз за ръководен персонал от АЯР, кандидатът трябва да разполага с документ за психофизиологична пригодност, както и право да работи в среда с йонизиращи лъчения. В един момент някое от тези изисквания става сложно за препотвърждаване до ниво „очевидно невъзможно“. Загубата на удостоверение за правоспособност на лицензионен персонал автоматично довежда до невъзможност за изпълнение на изискванията за съответната длъжност по длъжностна характеристика. Иначе казано – пенсия. Дотук добре, но кадровият вакуум не е запълнен, заместници не са подготвяни.

   Просто казано, за доброто на централата са го поискали. Това, че не е прието, е правилно от една страна, но говори за неявната позиция на държавата от друга. Тук, за да се избегне двусмислие подчертавам, че държавата абсолютно правилно се чисти от структури, които биха и генерирали зависимости.

 4. Петър Пенчев on 05.11.2017 at 23:02

  Е, нима Валентин Николов е от “незаменимите” ядреници-даже управленци!

  Или както при соц-а, щом е Номенклатура на Партията, все е Директор … и става на всякакви производства.

  Напротив, шапка свалям на АЯР за горните две точки-откази.

  • Красимир Христов on 06.11.2017 at 0:08

   Уважаеми господин Пенчев!
   За номенклатурата от онова време сте прав. Някой път ще Ви разкажа за един епизод с един номенклатурен кадър.
   Сега е друго. Бойко Борисов хич не им цепи басма. Примери има всеки ден.
   Колкото за Валентин Николов. Мога да споделя, че от всички директори на АЕЦ с които съм се опитвал да контактувам като редактор на AtomInfo.Bg единствено с него и с Александър Николов успях да намеря общ език и откровеност в разговора.
   Твърдя категорично, че за разлика от ДП РАО, АЕЦ се затваря за обществеността и медиите. Изключвам платените публикации.

  • TSO on 06.11.2017 at 0:45

   В цитирания от вас документ става въпрос за друго ниво „ръководен персонал“. Значително по-ниско от мениджърското.

 5. Петър Пенчев on 18.11.2017 at 13:27

  Без да се влияя от еуфорията на последните новини тук, нека се върна към факт от преди дни:

  Теменужка и Буда натискаха не само БАН да са ‘витиевати’, но и Агенцията за ядрено регулиране – последните с ‘машина на времето’, на сайта си обявиха че издават нова лицензия за Пети блок на 06.11.2017, но я връчиха във ведомството на Теменужка на 03.11.2017.
  Факт, доказващ как може да НЕ им се вярва на АЯР, че са независим Контрольор на ядрената безопасност.

  http://www.bnra.bg/bg/facilities/kozloduy/block5 – издадено на дата 06.11.2017
  http://www.bnra.bg/bg/news/peti-blok-aec – връчено на дата 03.11.2017

  • Сергей Смирнов on 19.11.2017 at 10:40

   Вы бы как человек юридически грамотный, не занимались необоснованными обвинениями АЯР. Прочтите, что написано внизу изображения. Какие две даты там приведены? Чётко видно, что лицензия вступает в силу 06.11.2017 г., а 03.11.2017 г. она выдана. Впрочем, возмоможно я немного ошибаюсь насчёт написанного около 03.11.2017 г. – изображение маленькое.

   Тем не менее я думаю Вы согласитесь, что закон может быть принят одной датой, подписан познее, а вступает он в силу (к примеру) с нового года.

   • Петър Пенчев on 19.11.2017 at 18:23

    Аз уважавам АЯР, в случая те просто са се подчинили на натиска … но не мога да мълча, защото ме засяга – искам да има предвидлив Ядрен регулатор.

    Вие, г-н Сергей Смирнов, в случая не сте вникнали в това, че не може един документ(лицензията) да е издадена на 03.11., а да носи официална дата 06.11. Чак такава грешка не биха допуснали в АЯР. Т.е. документът носи дата на ИЗДАВАНЕ 06.11.2017.

    И все пак, уважавайки АЯР, бих добавил, че Сергей Цочев не се съгласяваше така да се излага, той беше железен в принципите – лично съм се убеждавал нееднократно. Дано на Лъчезар Костов това да остане като „обица“ на ухото.

    • TSO on 19.11.2017 at 19:53

     На самата лицензия има две дати. 03.11.2017 (дата на издаване) и 06.11.2017 (дата на влизане в сила). Несъответствието е, че номерът на лицензията Серия “Е”, № 5303/06.11.2017 г. е датиран с датата на влизане в сила. Нормална практика е документите да се завеждат с дата от която са издадени, а допълнително може да се укаже откога влиза в сила даден документ.

     Конкретният случай вероятно е съобразен с графика на лицата, които участват в церемонията по връчване на лицензията. Датата трети беше подадена на БНР поне седмица по-рано от страна на министерството.

 6. TSO on 18.11.2017 at 15:27

  Всеки документ е действащ от датата на издаването. Връчването е церемониален процес, слабо свързан с управлението на ядрената енергетика.

  • Петър Пенчев on 18.11.2017 at 16:26

   Запознат съм от кога влиза в действие документ. Тук става въпрос за смешници, играещи си на цирк, нали.

   • TSO on 18.11.2017 at 18:11

    Нали…

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари