ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов направи работно посещение в Армения във връзка с ПСЕ на АЕЦ “Мецамор”

15.06.2017

Генералният директор на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов бе на работно посещение в Армения.
По време на визитата той се срещна с арменския премиер Карен Карапетян, с когото обсъдиха широк кръг въпроси относно сътрудничеството на двете страни в областта на ядрената енергетика.

 

Преди това Лихачов посети площадката на Арменската АЕЦ в град Мецамор.

Ключово направление на сътрудничеството между Русия и Армения в атомната област е Проектът за удължаване на срока на експлоатация на действащия Втори енергоблок на Арменската АЕЦ, която изработва близо 40% от цялата произвеждана електроенергия в страната.
За реализирането на проекта на 20 декември 2014 г. бе подписано Междуправителствено споразумение, а на 5 февруари 2015 г. – Споразумение за предоставяне на кредит за финансиране на дейностите по проекта.

През декември 2016 г. приключи първият етап от проекта. „Росатом“ проведе комплексна проверка на Втори енергоблок, разработи и предаде на арменския клиент Програма за подготовка на енергоблока за допълнителен срок на експлоатация, включително и график на дейностите. Днес в централата се провежда планов ремонт.
За 2018 г. – 2019 г. е планиран голям обем строителни дейности, включително модернизация на охладителните кули, турбоагрегата, системите за управление и безопасност, както и на други елементи на АЕЦ.

На срещата с премиера на Армения Алексей Лихачов отбеляза, че Русия има богат практически опит при реализиране на подобни програми и разбира важността на проекта за удължаване на срока на експлоатация на Арменската АЕЦ от гледна точка на осигуряване на енергийната сигурност на страната.
„Фактически ще бъде  направена сериозна модернизация на ядрените мощности на Армения. Общата ни задача днес е точно да се движим според съгласувания график, като спазваме безусловния приоритет за качество на работата и изискванията за безопасност“, подчерта генералният директор на „Росатом“.

Източник: Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари