ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


В ОКБ “Гидропресс” завърши Международната конференция на младите специалисти с българско участие

19.04.2017

На 13 април 2017 година в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» завърши 19-та Международна конференция на младите специалисти по ядрени енергийни установки.

 

Председателят на програмния комитет на конференцията, заслужилият деятел на науката на РФ, професор, д.т.н. Александр Зубченко, благодари на участниците за свършената работа и им връчи почетни грамоти.

Общо на конференцията бяха представени 55 доклада.
През тази година към мероприятието бе проявен завишен интерес от предприятията в отрасъла и от чуждестранни организации.
В работата на конференцията участваха представители на: АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», АО «НИКИЭТ», ОАО «НПО ЦКТИ», АО «ЦКБМ», АО ИК «АСЭ», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», НИЦ «Курчатовский институт», ФБУ «НТЦ ЯРБ», АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», НВАЕЦ, КолАЕЦ, НИЯУ «МИФИ», ДИТИ НИЯУ МИФИ.

Също в младежкия форум участваха представители на организации и учебни заведения от чужбина: UJV Rez, a. s. (Ядрения научно-изследователски институт, Чехия), АЕЦ “Козлодуй”, НИУ “Институт по ядрени проблеми” към Беларуския държавен университет, Беларуската АЕЦ, Институтът по електрозаваряване Е.О.Патон (Украйна).

Най-добрите доклади ще бъдат публикувани в научно-техническите сборници «Вопросы атомной науки и техники» серий «Физика ядерных реакторов» и «Обеспечение безопасности АЭС», които се издават от ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Конференцията се провежда ежегодно от ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с цел подкрепа на стремежа на младите специалисти за професионален растеж, открояване на най-перспективните, технически грамотни млади работници, повишаване активността в производствената и научно-техническата дейност, обмен на опит между младите специалисти от предприятията в отрасъла.
Тематиката на конференцията включва въпроси за надеждната работа и безопасната експлоатация на АЕЦ, разчетно-теоретичното и експериментално обосноваване на РУ, верификация на компютърните програми, обосноваване на безопасността, продължаване срока за експлоатация на АЕЦ.

 

Българското участие

 

българската делегация

Двама участници от АЕЦ “Козлодуй” представиха докладите си в секцията “Експериментално и разчетно обосноваване”:

Любомир Кандов – Окончателен отчет за възможността за обосноваване на продължаването на срока за експлоатация (ПСЕ) на пети енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” до 60 години (Хидравличен акумулатор на системата за аварийно охлаждане на активната зона).

Пламен Радованов – Осигуряване на ядрената безопасност при работа с отработилото ядрено гориво от ВВЭР-1000 на АЕЦ “Козлодуй”.

 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари