ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Русия – В системата за обществени поръчки за ядрения отрасъл се предлага въвеждане на одит на доставчиците преди провеждане на търговете

21.10.2016

 На 19-ти октомври в рамките на VIII международен форум „Атомекс 2016″ – представители на предприятията от Росатом, доставчиците за ядрения отрасъл, представители на федералните органи на изпълнителната власт, на деловите и обществените обединения обсъдиха перспективите за развитие на системата за обществени поръчки на Държавната корпорация (ДК) Росатом.

Необходимостта от внедряване на механизъм за одит на доставчиците преди провеждане на търговете е основна тема, предложена за обсъждане от генералния директор на ДК „Росатом“ Алексей Лихачов.

В хода на изказването си Алексей Лихачов разказа, че за изминалите 7 години системата за обществени поръчки на Росатом е успяла да постигне значителни резултати.
Обществените поръчки се провеждат предимно по конкурентен начин с помощта на електронни търгове, внедрени са водещите практики за организация на обществените поръчки.
За много от руските държавни компании системата за обществени поръчки в ядрения отрасъл се превърна в своеобразен модел за откритост и прозрачност.
С това се съгласи и представителят на федералната антимонополна служба на Русия Максим Овчинников, наричайки Росатом “донор” на най-добрите практики в областта на обществените поръчки.

Според думите на Алексей Лихачов днес Росатом се намира на прага на решаване на нови задачи.
Росатом излезе на международния пазар и започна активна експанзия на руски ядрени технологии.
За последните 7 години обемът на откритите конкурентни процедури се е увеличил 40 пъти: от 20 до 800 милиарда рубли годишно.
Чуждестранните клиенти предявяват строги изисквания по сроковете и качеството, освен това, се изисква извършване на предварителен одит по цялата верига на доставчиците, които участват в реализиране на проекта.

Генералният директор на Росатом предложи на участниците във форума да вземат участие в дискусиите по темата за възможните варианти за реализиране на механизма на предквалификационен одит на доставчиците за Росатом преди провеждане на търговете.

“Ние още през 2011 година при създаването на сегашните закони за държавните поръчки обсъждахме тази тема. Тогава тази идея беше потвърдена от Председателят на Правителството. Предлагам всички ние: поръчители, доставчици, експерти, представители на Федералните органи на изпълнителната власт и другите органи – да се върнем към тази тема”, предложи Алексей Лихачов.
Ръководителят на Росатом подчерта необходимостта от създаване на система за държавни поръчки съответстваща на международните стандарти.

Даже 1% неизпълнение на договорите от страна на доставчиците за нас е критичен – не е възможно да се прескочи пропаст само на 99%. Ако по-рано при обем на поръчките от 20 милиарда рубли пропадането на 1% от договорите представляваше 200 милиона рубли, разбира се, ние бързо бихме могли да “претоварим” тези договори и да закупим необходимото оборудване от други доставчици, то сега при обем на поръчките от 800 милиарда рубли пропадането даже само на 1% – това вече са 8 милиарда рубли, – разказа при изказването си в рамките на форума директорът по обществените поръчки, материално-техническото осигуряване и управлението на качеството на ДК Росатом Роман Зимонас.

Според думите на Зимонас, всякакви нарушения на международен договор влачат след себе си крайно негативни последствия: това са и колосални наказателни санкции, и влошаване репутацията на Росатом.

Предлага се – одит да се извършва само при обществени поръчки за критично важна продукция, която влияе на безопасността и сроковете за реализиране на проекта.

“Ние искаме, до търговете да бъдат допускани само тези компании, които съвършено точно ще могат да си изпълнят задълженията по договора – качествено и в срок.
Ние не искаме да възникват такива ситуации, като тази с циркулационните помпи за НВАЕЦ: 82 месеца бяха загубени, а резултат няма”.

В чужбина проверките на доставчиците на място, включително и предконтрактната оценка на доставчиците относно съответствието им с изискванията на клиента, се счита за стандартен подход.

Днес организациите от ядрения отрасъл сами, изпълнявайки чуждестранни поръчки, преминаваме подобни одити от страна на нашите клиенти. Доставчиците за Росатом също трябва да преминават такъв одит.

А това означава, че ако такъв механизъм не бъде създаден, чуждестранните клиенти просто няма да ни допуснат за реализиране на проектите, заключи Роман Зимонас.

Източник: Пресс-служба «Атомэкспо»

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари