ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Мониторингов комитет на ЕК оцени положително хода на проектите по извеждане от експлоатация на спрените ядрени блокове

01.10.2016

На 28 и 29 септември 2016 г. в Козлодуй се проведе Мониторингов комитет за преглед на напредъка на дейностите по извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 и проектите, подпомагащи процеса, изпълнявани от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) и финансирани от Международен фонд „Козлодуй”.

За прегледа, който е установена практика два пъти годишно, на площадката на спрените ядрени мощности на АЕЦ „Козлодуй” бяха Саймън Мърфи от Генерална дирекция „Енергетика” на Европейската комисия (ЕК) и Валентин Шайдер от Европейската банка за възстановяване и развитие, която администрира финансирането на дейностите по извеждане. В работата на комитета от българска страна взеха участие зам.-министърът на енергетиката Николай Николов, изпълнителният директор на ДП РАО Дилян Петров, експерти от Предприятието и от Международния консултант, ангажиран с управлението на проектите.

 

Участниците в Мониторинговия комитет извършиха обход на Машинна зала на блокове 1-4, където беше проследен ходът на демонтажните дейности. След посещение и на обектите, които се изграждат със средства на донорите в полза на безопасното извеждане от експлоатация на 440-мегаватовите блокове. Саймън Мърфи констатира, че резултатите са очевидни – четири от планираните пет площадки за управление на материали от дейностите по извеждането на спрените блокове ще бъдат напълно завършени през месец октомври, което е преди договорния срок. Изграждането на другото голямо съоръжение – Цеха за намаляване на размерите и дезактивация на материалите от извеждането от експлоатация, също се извършва в график.

 

В рамките на Мониторинговия комитет ДП РАО представи и статуса на проекта, свързан с актуализация на оценката на дейностите по извеждане до 2030 г., с което отговаря на препоръка на Европейската Сметната палата. Оценката се извършва на високо експертно равнище, съгласно Международната структура за оценка на разходите за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения на Агенцията за ядрена енергия (NEA) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OEDC), което също бе отбелязано като ключов момент за по-нататъшното добро взаимодействие с МФ „Козлодуй”.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари