ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Утвърдена е деловата програма на VIII Международен форум и изложба на доставчиците в ядрения отрасъл «АТОМЕКС 2016»

29.09.2016

Генералният директор на Държавната корпорация (ДК) «Росатом» Сергей Кириенко утвърди деловата програма на VIII Международен форум и изложба на доставчиците в ядрения отрасъл «АТОМЕКС 2016», който ще се проведе на 19 и 20 октомври 2016 година в Москва (Експоцентър, павилион №7).

Форматът на мероприятието «АТОМЕКС 2016» включва пет основни съставляващи: Конгресна част, изложба, презентационни сесии на доставчиците, тематични семинари, организирани от предприятията в ядрения отрасъл и индивидуални делови срещи във формат (B2B) с участието на доставчиците и клиентите.

Участниците в конгреса ще обсъдят основните въпроси, свързани с организацията на поръчките и взаимодействието между доставчиците и клиентите в ядрения отрасъл.
Особено внимание ще бъде отделено на въпросите за увеличаване на дела на участието на субекти от малкия и средния бизнес в покупките за ядрения отрасъл, в това число в сектора за високотехнологична и иновационна продукция.

Основно събитие на форума ще стане пленарното заседание под формата на панелна дискусия с участието на представители на Министерството на икономическото развитие, Федералната антимонополна служба, Федералната корпорация по развитието на МСП, Руският съюз на производителите и предприемачите, и ръководители на предприятия от ДК “Росатом”.
Основните теми от дневния ред на заседанието са “Нормативно регулиране в сферата на поръчките – иновации и тенденции”, “Особености на нормативното регулиране в сферата на поръчките за предприятията от малкия и средния бизнес”.

В рамките на форума ще се проведат и отделни тематични секционни заседания: “Система за материално-техническо осигуряване (МТО), поръчки и качество на ДК «Росатом». Опит при работата на доставчиците с предприятията на ДК “Росатом”. “Взаимодействие на ДК “Росатом” с предприятията от малкия и средния бизнес. Участие в поръчките и партньорство”, “Перспективни проекти за съоръжаване на обекти на ядрената енергетика в Русия и в чужбина”, “Необходимост на предприятията на ДК “Росатом” от заместваща вноса продукция”, “Необходимост на предприятията на Росатом от иновационни технологии и оборудване”, “Осигуряване на качеството на поръчките от големи чуждестранни компании. Най-добрите чуждестранни практики”.

През дните на работа на форума-изложба на щандовете на предприятията на ДК “Росатом” ще бъдат организирани семинари за доставчиците, продължение на които ще бъдат индивидуалните срещи-преговори във формат B2B.

На площадката на «АТОМЕКС 2016» ще бъдат организирани изложбени експозиции на водещите предприятия на руския ядрен отрасъл и компаниите-доставчици.
Участниците ще демонстрират широк спектър от иновационни и производствени възможности, оборудване и услуги в такива направления като: машиностроене, приборостроене, електротехника, средства за защита, програно-техническо осигуряване на АСУТП, тръбопроводи и тръбопроводна арматура, екологична безопасност и други.

Миналата година в работата на Форума участваха 874 представители от 191 компании, основните събития отразяваха 74 представители на СМИ. На изложбата с обща площ 1240 квадратни метра участваха 77 компании.

Подробна информация за мероприятията вижте на сайта http://www.atomeks.ru/, по въпросите за участие моля да се  обръщате в дирекцията на Форума - тел.: +7 (499) 922-89-95, e-mail: atomeks@atomexpo.com

Източник: Пресс-служба «Атомэкспо»

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари