ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ Козлодуй – ПВН, каквото е поръчано – това е изпълнено

02.03.2012

 

   За да бъдат читателите на AtomInfo.bg информирани на едно различно качествено ниво от името на сайта изпратих запитване до ОАО „Атоменергомаш“ с уточняващи въпроси по коментираната в последно време тема за монтираните в АЕЦ „Козлодуй“ подгреватели високо налягане на блокове 5 и 6.  От страна на руската компания бяха любезни да дадат изчерпателни отговори на практически всеки от повдигнатите въпроси. Моите читатели и аз лично изказваме своите благодарности. Оригиналния текст на отговора може да изтеглите от тук.

Въпросите и отговорите…

   1. По информация на вестник 24 часа „Поръчката е дадена след търг отпреди 3-4 г. Явили се българската компания „Атомтоплопроект“, която печели, и „Атомстройекспорт“, дала оферта с 1 млн. евро в повече.“ При положение, че Атомстройекспорт, която е също в структурата на Росатом и предлага цена с 1 милион над конкурентната, възможно ли е и самата предлагана продукция да е с различни качествени показатели в рамките на този един милион?

   Търгът, организиран през 2008 година е включвал комплекс от услуги по изработката, доставката, монтажа и обслужването на подгреватели високо налягане за АЕЦ “Козлодуй”. Поради факта, че ОАО “ЗиО-Подольск” е най-големият производител на ПВН за АЕЦ на територията на Русия, той е бил заявен като завод-производител на даденото оборудване и от двамата участници в търга (Атомстройэкспорт и Атомтоплопроект). ЗиО-Подольск е предложил абсолютно равни условия както като цена, така и като технически характеристики на всеки от участниците в търга, като по този начин, предложената от Атомтоплопроект цена не означава, че продукцията е с други, различни технически показатели. След приключване на търга бе сключен договор между Атомтоплопроект и група РЭМКО, в състава на която влизат ЗиО-Подольск и инеженеринговата компания “ЗИОМАР”, за производство на 8 ПВН за АЕЦ “Козлодуй”. 6 апарата са били доставени през 2010 година, 2 през 2011 година.

   2. Вие заявявате, че сте продали апаратите на АЕЦ „Козлодуй“. Реално, АЕЦ „Козлодуй“ е закупил апаратите от регистрираната в България фирма „Атомтоплопроект“. Т.е., вероятно за представители на тази фирма става въпрос във Вашето писмо? По какъв начин представители на АЕЦ са контактували директно с Вас при изготвянето и предаването на оборудването? Каква е причината изпълнителният директор на АЕЦ да заявява готовност да изпрати специалисти от АЕЦ „Козлодуй“ на място в Русия?

   Преки контакти между завода-производител и специалистите на АЕЦ “Козлодуй” са се осъществявали нееднократно в течение на целия процес на производство на оборудването. Специалистите на Атомтоплопроект са контролирали приемането на ПВН в определени от тях точки по плана за качество, в това число и по време на хидравличните изпитания, на които е присъствал и представител на Възложителя (АЕЦ “Козлодуй”). Всичко това е надлежно документирано,  приемно-предавателните протоколи съдържат подписи и на представителя на Възложителя (АЕЦ “Козлодуй”), където се потвърждава, че всеки от ПВН е приет без забележки. Ние също сме готови в най-близко време да приемем представители на АЕЦ “Козлодуй” в ЗиО-Подольск и ЗИОМАР за запознаване с всичката необходима документация, включваща сертификати за качество на комплектуващите, заверени от Ростехнадзор, които потвърждават качеството на материалите от които са произведени ПВН за АЕЦ  “Козлодуй”, тяхното съответствие с ГОСТ и техническите изисквания на Възложителя. По наша информация, представители на Възложителя ще посетят ЗиО-Подольск в първата половина на месец Март след съгласуване на визовите формалности.

  3. По Ваши данни, всчики вложени материали съотвестват на изискваните качества. Какви са били точно изискваните материали по проект и какви материали са вложени като марки? В едно от прессъобщенията на ЗиО Подольск се упоменава, че тръбният сноп е изпълнен от стомана марка 08Х14МФ. За тръбната дъска и дъното не се упоменава да са от специална стомана. В прессъобщение на АЕЦ се говори за тръбен сноп и тръбна дъска от неръждаема стомана. Кое е вярното? В случая е възможно изпълнение както от специална марка, така и от обичайно използвана марка стомана, но, като минимум,  ресурсът на оборудването ще е различен. При положение, че АЕЦ „Козлодуй“ се бори за удължаване на експлоатационния срок на блоковете си (20 + 10 години по думите на изпълнителния директор), то едно оборудване с неизяснен ресурс (новозакупено) ще е компрометиращ факт при оценките на цялостния проект.

  Всички използвани материали точно съответстват на изискванията, записани в конструкторското решение за дадените ПВН. В качеството на материал за тръбите е използвана неръждаема стомана 08Х14МФ, в качеството на материал за водните камери – стомана 22К. Приетите материали са обосновани в якостния разчет. При изпълнението на разчета на якост като изходни данни за изчисление са използвани данните за работа на турбинната група на АЕЦ на различни режими с указване на параметрите им и количеството цикли по всеки един от режимите, като при това са отчетени всички режими на блока, пускове и спирания от различни състояния, тяхната продължителност и количество.

         ПВН от дадените материали успешно се експлоатират на АЕЦ Пакш в Унгария, Тянванската АЕЦ в Китай и практически на всички въведени в експлоатация в последните 5 години руски АЕЦ.

        Официален представител на ОАО “Атоменергомаш” Григорий Левченко.

бел. ред.:

   1. Стомана 22К е качествена въглеродна конструкционна стомана. Съдържанието на никел и хром е под 0.3% за всеки от елементите. Подробни данни за тази стомана можем да прочетем тук.

  2.  В зададените въпроси присъстваше и темата за ресурса на оборудването, който е бил заложен при проектирането. Отговор за момента липсва. Тук възниква въпросът, какъв ресурс е заложен в тръжните документи, дали изобщо е имало такава точка и т.н.

  3. В публикациите по темата от страна на АЕЦ Козлодуй се коментират усилено предимствата на ПВН с неръждаемо дъно, тръбен сноп и тръбна дъска. Тези предимства се обвързват и с промяната на водохимичния режим на втори контур след подмяна на кондензаторите на турбините. Проблемът е свързан с отлагане на желязо от въглеродните стомани. Дали този проблем остава в така създалата се ситуация?

 Красимир Христов

AtomInfo.bg

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари