ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ИЯИЯЕ ще демонстрира модерната си мобилна лаборатория за бързо реагиране при химични, биологични, радиологични и ядрени аварии/инциденти

05.11.2015

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН (ИЯИЯЕ) организира пресконференция на 06 ноември 2015 г., (петък) от 11:00 часа в сградата на ИЯИЯЕ, бул.“Цариградско шосе“ 72, на която ще представи, чрез демонстрация, нова, модерна мобилна лаборатория за откриване, идентифициране и анализ на химични, биологични, радиологични и ядрени (ХБРЯ) агенти.

 

 

Лабораторията, доставена в рамките на проекта EMERSYS, е предназначена да гарантира бързо и надеждно реагиране в случаи на ХБРЯ аварийни ситуации.

Проектът осигурява органите на изпълнителната власт и службите по пожарна безопасност и защита на населението от Българо-румънския трансграничен район със съвременни средства за аварийна готовност и компетентна намеса при химични, биологични, радиологични и ядрени аварии.

Реализирането на проекта има голямо национално и регионално значение, предвид нарастващия брой рискове и заплахи от различен характер в региона, както технологични – концентрация на големи енергийни и промишлени мощности по поречието на река Дунав, така също и геополитически, напр. използване на съвременни инструменти за тероризъм – биологични агенти, химически оръжия, предизвикване на радиационни и ядрени инциденти.

Чрез демонстрация на лабораторното оборудване нагледно ще се запознаете с най-прецизни методи и апаратура за регистрация, идентификация и количествено определяне на концентрации/активности на ХБРЯ агенти, както и начини за реагиране при съответни ситуации.

Проектът EMERSYS „Към интегрирана система за съвместно трансгранично откриване и хармонизирани процедури за бързо реагиране на химични, биологични, радиологични и ядрени аварии”, код MISETC 774, се изпълнява в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Партньори по проекта EMERSYS са Националният институт по физика и ядрено инженерство “Хория Холубей” и Генералният инспекторат за извънредни ситуации (ГИИС) – от Румъния, Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГД ПБЗН) към МВР и Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН (ИЯИЯЕ) от България.

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари