ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Условия за кандидатстване по МФ “Козлодуй”

17.02.2012

   Стартира същинското набиране на проекти за финансиране от неядрения прозорец на помощта по линия на Международен фонд „Козлодуй“. Това стана ясно на пресконференцията на 15.02.2012, на която министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и заместник-министър Делян Добрев представиха условията за кандидатстване по програмата.

   На първия етап до 31 ноември миналата година, който имаше за цел да идентифицира потребностите на енергийния сектор, бяха получени 1036 предварителни описания на проекти на обща стойност 1.1 млрд. евро, каза министър Трайков. По неговите думи, предварителният набор дава възможност проектите да се финансират по максимално ефективен начин до края на 2013 г.

   Допустимите проекти, които ще бъдат финансирани, са групирани в шест мерки, свързани с: високоприоритетни проекти в секторите електроенергетика, топлоенергетика и газоснабдяване; линията за енергийна ефективност в сгради 100% общинска или държавна собственост; проектна линия за енергийно ефективно общинско улично осветление; проекти, допринасящи за подобряване на енергийната ефективност на електроснабдяването и топлоснабдяване. Общият индикативен бюджет по тези проекти е 109.5 млн. евро безвъзмездна помощ.

   По думите на министър Трайков целта на проектите е да се подобри състоянието на съоръженията в Мини Марица Изток, във ВЕЦ, електропреносната мрежа на страната, топлопреносната мрежа, газопреносната мрежа, за да се гарантира енергийно ефективно производство във всяка компания. Приоритет е и подобряването на инфраструктурата в сградите с общинска или държавна собственост, които биха могли да намалят консумацията и разходите си за енергия, допълни той.

  Крайният срок за кандидатстване е 31 август. Предложенията, постъпили до 31 март ще бъдат оценени и класирани на първи тур, а ако има неизползван ресурс, ще бъдат класирани проекти и на второ класиране. Министър Трайков призова общините да бъдат активни и да подадат проектите си до края на март, защото индикативният интерес е изключително сериозен, а ресурсът – ограничен.

  До края на 2009 г. безвъзмездната финансова помощ по линия на Международен фонд „Козлодуй“ е 550 млн. евро. За периода 2010 – 2013 г. са договорени допълнително 300 млн. евро. 120 млн. от тях  се разпределят сега за проекти в не-ядрения прозорец.

 

  Документи за кандидатстване може да изтеглите от интернет страницата на МФК – www.mfk-consultant.eu.

17.02.2012

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари