ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


В Испания започва строителството на централизирано хранилище за ОЯГ и РАО

30.07.2015

В понеделник на пленарно заседание на надзорния орган CSN с 4 гласа “ЗА” беше одобрено “с определени ограничения и условия” предварително разрешение за изграждане на Централизирано временно хранилище за ОЯГ и РАО във Виляр-де-Каняс (Villar de Cañas) в провинция Куенка.

Това разрешение вече позволява да се започне работа, независимо от това, че предстои да бъдат получени още няколко отчета от изследванията, необходими в подобни случаи, например – хидро-геоложкото състояние на територията. Сега е възможно да се прокарат подходните пътища към обекта и да се подготвя територията за изграждане на основните здания.

CSN напомни в своето изявление, че в съответствие с изискванията на Регламента за ядрените и радиоактивните обекти (RINR), разрешението представлява “официално признание” за предложената задача за строителството и пригодността на избраната площадка за изграждането му. Предварителната техническа експертиза също е одобрила предложената за изграждане на зданията площадка.

Съветът признава, че “характеристиките на площадката за хранилището – геоложки, геотехнически, хидрогеоложки особености, а също така и сеизмичната устойчивост – влияят посредствено на разработването на конструкциите и съоръженията, които трябва да са напълно безопасни, както отвън така и отвътре.”

За осигуряване на условията на безопасност на строителството на ядрения обект CSN ще изисква “постоянен мониторинг на извършващите се дейности в съответствие с разработените планове”.

Източник: http://www.atomic-energy.ru/news/2015/07/29/58676

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари