ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ВЕИ генерират най-много работни места в енергетиката по света

16.06.2015

Пет факта за заетостта във възобновяемата енергетика

В сравнение с другите видове възобновяемата енергетика е достатъчно млад отрасъл. Тя се отличава с много високи темпове на растеж, особено в Азия. Международната агенция по възобновяема енергетика (IRENA) публикува отчет за заетостта в отрасъла в световен мащаб.

В изследването се оценява пряката и непряката заетост за периода 2013-2014 година. По-долу са показани най-интересните факти от отчета.

        1) На Китай се падат около 43% от всички работни места в областта на възобновяемата енергетика по света. Това е значително повече, отколкото в която и да е друга страна.

Най-големите работодатели в областта на ВЕИ в Китай са – слънчевата енергетика (1,6 милиона работни места) и вятърната енергетика (356 хиляди).

В абсолютни стойности това е значително повече, отколкото заетите в тези области в която и да е друга страна по света.

Защо? Ключът е в това, че около 80% от работните места в сферата на слънчевата енергетика  и 70% от работните места във вятърната енергетика в Китай – това са работни места в производството.

В периода от 2013 до 2014 година броят на работните места във възобновяемата енергетика в Китай и САЩ са се увеличили, същевременно в ЕС, включително и в Германия, са намаляли.

        2) По целия свят в слънчевата енергетика са заети повече хора, отколкото във всеки вид възобновяема енергетика.

Слънчевите панели стават все по-евтини, което означава, че все повече панели се произвеждат и монтират по целия свят.

В частност, темповете на монтиране на слънчеви панели се ускоряват в Китай и Япония. Япония започна да отделя повече внимание на слънчевата енергетика, а количеството на заетите в слънчевата енергетика се е увеличило повече от три пъти за периода 2012 до 2013 година.

        3) Голяма част от оборудването от оборудването в областта на възобновяемата енергетика се произвежда в Азия. В други страни по света това оборудване се монтира и използва.

Ето как е описана тази световна тенденция в отчета:

“Заетостта в областта на производството, особено производството на вятърни турбини и слънчеви панели, е концентрирана в Азия. Другите сегменти по веригата на създаване на принадена стойност от възобновяемата енергетика (а именно, експлоатация, техническо обслужване, строителство и монтаж) предпоставят основната заетост в областта на възобновяемата енергетика в другите държави”.

        4) В САЩ в производството на течно биогориво за заети повече хора, отколкото в другите отрасли на възобновяемата енергетика.

Производството на биогорива, включително както етанола, така и биодизела, представляват отрасъл, в който са заети повече хора, отколкото в слънчевата и вятърната енергетика, взети заедно.

По-долу е представена таблица, в която е показано нивото на заетост в различните отрасли на възобновяемата енергетика на най-големите пазари за нея в света.

А ако към боигоривото се прибави и биомасата, става ясно, че основната част от работните места в САЩ в областта на възобновяемата енергетика е свързана с “био”, тоест с отглеждане на растения за енергетиката. И това независимо от скептичното отношение на защитниците на околната среда.

        5) В добива на изкопаеми горива са заети повече американци, отколкото във възобновяемата енергетика, обаче във въглищните електроцентрали работят по-малко хора, отколкото в “екологично чистите” електрогенерации.

Прекалено сложно е да се изчисли броят на заетите в добива на изкопаеми горива по света, особено ако трябва да се отчете както пряката заетост, така и косвената. Обаче Мартин Тилър от Oilwatch е използвал статистиката на Бюрото за управление на поземлената собственост в САЩ, за да оцени нивото на заетост в областта на добива на изкопаеми горива, и е стигнал до извода, че това са около 2 милиона души.

Затова на възобновяемата енергетика ще и се наложи да се постарае, така, че да завоюва пазара и да догони конкуренцията.

Източник: http://www.vestifinance.ru/articles/57734

Tags: , ,

One Response to ВЕИ генерират най-много работни места в енергетиката по света

  1. Сергей Смирнов on 16.06.2015 at 6:56

    Существенна разница в квалификации персонала, в сравнением с АЭС.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари