ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Русия – Белоярската АЕЦ отвори врати за СМИ по време на ремонта трети блок с БН-600

26.04.2015

В чест на 35-годишния юбилей Белоярската АЕЦ отвори вратите си за СМИ за да се запознаят с ремонта блока с реактор на бързи неутрони – БН-600. Това е изключително рядко събитие в световната практика на АЕЦ, относно връзките им с обществеността.

 

Аналитичен тренажор

Най напред те попаднаха на противо-аварийната тренировка на поредния екип на блочния щит за управление (БЩУ), която се провежда на аналитичния тренажор БН-600. Впрочем, такава тренировка се провежда ежемесечно с всяка от смените на БЩУ.

 

 

Тренажорът отработва технологичните процеси на енергоблока в пълен обем и дава възможност да се моделира всяка ситуация, включително и до хипотетично най-невероятните. С такива ситуации оперативният персонал едва ли ще се срещне, но трябва да бъде готов за всякакви обстоятелства: това е едно от най-важните условия за безопасността на АЕЦ. Въведено е тежко изходно състояние – и под тревожните сигнали на технологичната сигнализация смяната влиза в “бой”. Забелязва се точната отработена дейност на екипа: оперативния персонал действа като единен организъм. Кратки, наситени със специални термини реплики за обмен на информация и взаимна подкрепа. Изненадващо се въвеждат нови данни, усложняващи ситуацията – и отново следва незабавната правилна реакция на екипа. Накрая “тренировъчният реактор” е спрян и приведен в режим на разхлаждане.

Машинна зала

По регламент БН-600 се спира два пъти в годината за презареждане с гориво. Към пролетното спиране се включва и сериозен мащабен ремонт на оборудването, а към есенното – по-малко трудоемкото техническо обслужване.

Сега на енергоблока от големите дейности могат да се отделят две: извършване на поредният капитален ремонт на генератор № 5 и среден ремонт на цилиндър низко налягане на турбината № 6.

 

 

Генераторът показва на журналистите своята вътрешност: 50-тонния ротор от него е изваден и преместен на ремонтната площадка, челото на намотките на статора е отрупано с тръбите за охлаждане. Извършва се ултразвукова диагностика, високоволтови и хидравлични изпитания, и други регламентни работи.

 

 

“Периодичността и обемът на планово профилактичните ремонти се регламентира от заводите-производители на оборудването и от експлоатационния опит, – разказва заместникът на главния инженер по ремонта Владимир Зениц. – Ресурсът на оборудването се възстановява до ниво позволяващо му надеждно да работи до следващия ремонтен период”.

Цилиндърът ниско налягане на турбина № 6 също е разглобен “до основи”.Елементите на направляващия лопатков апарат на статора на турбината са разположени в съседство, а роторът е пренесен на ремонтната площадка. Извършва се обследване на състоянието на проточната част, включително с методите на неразрушаващ контрол.

 

 

“Цилиндърът ниско налягане на турбината е бил заменен през 2009 година, в рамките на подготовка за продължаване на разчетния срок за експлоатация на енергоблока, – разказва заместник началникът на турбинен цех по ремонта Виктор Койнов. Сегашното обследване показа, че състоянието му е много добро”.

Презареждане с ядрено гориво

Презареждането на реактора вече е завършено, а на журналистите беше показан пулта, с който тя се управлява, и информационни екрани по които двама оператори (един управляван а другият контролира) следят за този процес. При сегашното презареждане в реактора бяха поставени около 150 сборки със свежо ядрено гориво, и още редица сборки бяха разместени във вътрешността на реактора в други клетки – според степента на “изгаряне” на горивото.

Нитридното гориво

Сред новата партида гориво са заредени в реактора двете опитни касети с нов вид гориво – нитридно. Реакторът БН-600 участва в програмата за разработване на този вид гориво за Бързия реактор с оловен топлоносител (БРЕСТ), опитно-демонстративният образец на който се изгражда в Томска област по проекта «Прорыв».

 

 

ОРУ

По-нататък журналистите посещават откритата разпределителна уредба (устройство) – ОРУ. Тук е съсредоточено оборудване за напрежение 220 kV, и през време на ремонта се извършва поетапната му замяна. В енергийната система, както в организма, всичко е взаимно сързано: параметрите на една от енергийните установки задължително влияят на параметрите на други и на режима на енергийния възел или на енергийния район като цяло.

Модернизация на ОРУ

Преди изграждането на енергоблока с реактор БН-800 високоволтовите изключватели на ОРУ-220 kVнапълно удовлетворяваха по своите характеристики. Но след въвеждане на подстанция «Курчатовская» 220/500 kV, предназначена за прехвърляне на електроенергията от новия блок, характеристиките на енергийния възел са се изменили и предишните изключватели на ОРУ-220 kV вече не отговарят на изискванията на новия режим на енергийната система.

В тази връзка бяха монтирани съвременни елегазови изключватели. Така постепенно, според степента на моралното остаряване, се извършва замяна на другото оборудване.

 

 

Вместо заключение

Съвременния и качествен ППР на оборудването, замяната на остарелите модели със съвременни играе съществена роля за надеждната и безопасна работа на атомната електроцентрала.

Източник: http://publicatom.ru/blog/Belnpp/12079.html

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари