ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Семинар на WANO със силно българско участие

30.03.2015

От 17 до 19 март 2015 година в Московския Център на WANO(ВАО АЭС-МЦ) се проведе семинар на тема “Предотвратяване на попадане на странични предмети”.

В работата на Семинара участваха 33 експерти от 6 държави:

        Представители на експлоатиращите организации (АЕЦ) от Беларус, България, Унгария, Русия, Словакия и Украйна;

        Представители на проектни и научни организации – ОКБ «Гидропресс», ВНИИАЭС;

        Представители на ОАО «Атомэнергоремонт»;

На Семинара беше представена и активно се обсъждаше информация по въпросите, свързани с предотвратяване на попадането на странични предмети (ППСП)в системите и компонентите на АЕЦ:

        Програма на централата по ППСП, организационна отговорност, надзор при изпълнението. Ключови показатели за ефективност.

        Работни практики по ППСП: подържане на чистота и ред; организация на работната площадка; подготовка и изпълнение на дейностите.

        Документация по ППСП: комплекти ремонтна документация; използване на чек-листове.

        Съхраняване на материалите. Контрол, маркировка и отчитане на временните тапи и инструменти при работа върху разуплътнено или отворено оборудване.

        Организация и осъществяване на контрол в зоните със специален режим при работа върху разуплътнено или отворено оборудване.

        Попадане на странични предмети в горивните касети като една от възможните причини за откази на топло-отделящите сборки (ТОС), практически мерки, предприемани на АЕЦ по ППСП в горивните касети.

        ППСП на изграждащите се блокове: проектни решения, контрол върху извършваните дейности и съхраняване на материалите; извършване на предпускови огледи.

        Практика на контрола и премахване на странични предмети по време на ППР. Опит от използването на приспособления и оборудване за изваждане на чужди тела.

        Обучение: целева аудитория за обучение по ППСП; съдържание за обучението по ППСП; оборудване на учебния център.

Представената в презентациите информация свидетелства за това, че на атомните електроцентрали от ВАО АЭС-МЦ се обръща голямо внимание на въпросите за ППСП, както от страна на експлоатиращите, така и от ремонтните организации.

На заключителното съвещание бяха обсъдени резултатите от Семинара, които ще бъдат оформени като паметна записка и изпратени на участниците.

Автор: С. Локтионов

 Източник: http://www.wanomc.ru/news/detail.php?ID=5587

Б.Р. – От българска страна беше представена презентацията на Андрей Красночаров и Динко Павловски за опита на АЕЦ «Козлодуй» по ППСП.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари