ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Завърши мисията за техническа поддръжка на WANO в Курската АЕЦ по въпросите на културата на безопасност.

30.03.2015

От 23 до 27 март 2015 година в Курската АЕЦ с мисия за техническа поддръжка работи екип от експерти на Московския център на WANO.

Темата на мисията е принципи на културата на безопасност при управлението и извършване на дейностите на АЕЦ.

В състава на екипа влизат 5 експерта – специалисти от Калининската и Нововоронежската АЕЦ, а също така представители на Московския център на WANO в Смоленската и Курската АЕЦ, които извършиха обходи на производствените подразделения на Курската АЕЦ, наблюдаваха дейностите по изпробване на оборудването на втория етап на централата.

Също така в учебно-тренировъчния център (УТЦ) експертите проследиха подготовката на оперативния персонал от блочния щит за управление (БЩУ). По време на дискусиите с ръководителите и специалистите от Курската АЕЦ беше обсъден опитът на участниците в мисията в областта на културата на безопасност.

“Значителни събития при експлоатацията на Курската АЕЦ през миналата година, изпълнението на които би било невъзможно без необходимото ниво на културата на безопасност на персонала, станаха дейностите по възстановяване на ресурсните характеристики на графитната зидария втори енергоблок, опитно-промишлената експлоатация на Комплекса за управление на ОЯГ, продължаване на срока за експлоатация на трети блок, – съобщи заместникът на главния инженер по производствено- техническото осигуряване и качеството на Курската АЕЦ Александр Семченко. За формиране на привържеността към принципите на културата на безопасност са насочени към професионалната подготовка и поддържане на квалификацията, психологични тренировки на персонала. Ние държим под постоянен системен контрол състоянието на нещата в тази сфера. За нас е важна и полезна независимата оценка за текущото състояние на културата на безопасност, която дават експертите на WANO – в същата степен, както и опитът им, предаден по време на мисията”.

На заключителното съвещание експертите представиха предварителен отчет и препоръки.

За информация

ВАО АЭС (WANO) – Световна асоциация на организациите – оператори на АЕЦ, тоест на експлоатиращите организации. Всяка организация в света, която експлоатира АЕЦ, е член на WANOна доброволна и равноправна основа. Това е не-комерсиална, не-правителствена организация, тя не е контролен орган. Тя способства за обмяна на опит при експлоатацията за да могат нейните членове да работят съвместно за достигане на най-високо ниво на безопасност и надеждност при експлоатацията на своите АЕЦ.

Мисия за техническа поддръжка (МТП) представлява една от програмите на WANO. Сред задачите на МТП влиза оказване на подкрепа на членовете на WANO в търсене на най-добрите начини за решаване на производствените проблеми, повишаване на безопасността и надеждността. Мисията за техническа поддръжка се извършва на доброволна основа по покана на възложителя – атомната електроцентрала.

Курската АЕЦ (КуАЕЦ) е филиал на ОАО «Концерн «Росэнергоатом». Централата е разположена на 40 километра от град Курск. В експлоатация са 4 блока с канални реактори (РБМК) с обща мощност 4 GW. Блоковете са въведени в експлоатация в периода 1976 – 1985 година. През 1994-2009 година те са били модернизирани. КуАЕЦ е най-големият производител на електроенергия в района на Централното Черноземие на Русия.

Източник: http://www.seogan.ru/na-kurskoiy-aes-proshla-missiya-texnicheskoiy-podderzhki-vao-aes-po-voprosam-kulturi-bezopasnosti.html

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари