ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО – Ехо от семинара за СМИ – Съоръжение за измерване и освобождаване от регулаторен контрол съгласно ЗБИЯЕ

18.03.2015

При обхода на спрените блокове на АЕЦ “Козлодуй”, организиран от ръководството на ДП РАО, пресцентърът и с любезното съдействие на екипите на специализираното поделение “Извеждане от експлоатация 1 – 4 блок”, журналистите, а чрез тях и изкушените от ядрената енергия читатели, получиха възможност подробно да се запознаят с едно уникално за страната съоръжение.

 

 

Съоръжението за освобождаване на материали от регулаторен контрол, FRM02, известено още и като СИОК, представлява унифициран комплекс от радиометър, с чиято помощ се регистрира гама-лъчението от кандидатите за освобождаване (различни материали), автоматична механична система за подаването им в измервателната камера и хардуерно-софтуерна част, която събира, обработва и анализира получените резултати.

С помощта на СИОК се реализира финалното (окончателното) радиометрично измерване, резултатът от което се сравнява с нивата за освобождаване, записани в нормативните актове по прилагане на Закона за безопасното използване на  ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Материалите, кандидати за освобождаване от регулиране, се зареждат в две стандартни геометрии за измерване (пале и варел) с помощта на напълно автоматизираната механична система се подават в измервателната камера на СИОК.

В хода на измерването се регистрира  гама-лъчението, дължащо се на наличието на бета/гама радионуклиди в измервания материал, а при детектирана скорост на броене, статистически неразличима от тази на радиационния фон, съответно се отчита отсъствието им в измервания материал.

Получената от измерването специфична активност се сравнява с нивата за освобождаване от регулиране.

Процесът, освен напълно автоматизиран, на практика е недеструктивен, дотолкова че се запазва матрицата на измерваните материали.

Чрез моделно-математическа итерация съоръжението дава възможност за оценка и на активността на естествени (природни) радионуклиди, съдържащи се в анализираните обекти, например бетони, почви.

 

Варелът с почва излиза от камерата

Като съоръжение, резултатите от което имат пряко отношение към защита на хората и околното среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения, средството е обект на строг метрологичен контрол, а използваните процедури са обект на валидиране и верифициране.

Разгледайте процеса на автоматизирано измерване, който ни бе демонстриран

 

Контейнерът влиза в камерата, която е с двойни стени и дебел слой олово между тях за да се елиминира външният гама фон

 

Материалът е в камерата, екраниращите врати се затварят

 

Режим на измерване

 

Старши оператор

 

Това се вижда на монитора

 

Пулт за управление, радиометричните сензори сканират материала във всички плоскости

 

Оперативен дисплей за контролиране на процеса

 

Измерването завършва, вратите са отворени, материалът е готов за маркиране и подреждане на стелажа за освободено от контрол демонтирано оборудване

 

Оборудване – освободено от контрол съгласно закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ)

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари