ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Сеизмичен мониторинг на Южно-Украинския енергиен комплекс

12.02.2012

  По програмата за дострояване на Ташликската хидро-акумулираща електроцентрала се строят и обектите от системата за сеизмичен мониторинг на Южно-Украинския енергиен комплекс. До края на 2011 година е завършено оборудването на централната сеизмична станция и отдалечените сеизмични пунктове. Монтирани са сеизмичните датчици и е започнат сеизмичен мониторинг.

 Чрез него ще се натрупват статистически данни за сеизмичните събития в земната кора в района на комплекса и в радиус до 30 километра. Тази информация е необходима за установяване на изискванията за сеизмична устойчивост на строителните конструкции и съоръженията, във връзка с продължаване на срока за експлоатация на първи блок на Южно-Украинската АЕЦ.

 

Източник: http://www.atomnews.info/

 

  Южно-Украинският енергиен комплекс е единственото електропроизводствено предприятие в Украйна с комплексно използване на базовите ядрени мощности и маневрените водно-акумулиращи мощности, а също така и водните ресурси на река Южный Буг.

 

В състава на предприятието влизат:

-   ЮУ АЕЦ – три ядрени енергоблока ВВЕР-1000, със сумарна мощност 3000 MW.

 

 

-         Александровската ВЕЦ – два хидроагрегата с обща мощност 11,5 MW;

-         Ташликската помпено-акумулираща ВЕЦ (ПА ВЕЦ), която е в процес на строителство. Съгласно проекта трябва да се монтират 6 агрегата, всеки с мощност около 150 MW в генераторен режим и 235 MW в помпен режим. Като сумарната мощност ще бъде 906/1494 MW. Сега в експлоатация са два хидроагрегата със сумарна мощност 302/470 MW.

 

 

12.02.2012

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари