ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Доклад на «Trusted Sources» – “Европейската енергийна сигурност” – кръгла маса

19.12.2014

На 27 ноември 2014 година в София се проведе кръгла маса на тема “Европейската енергийна сигурност”, на което присъстваха кореспондентите на AtomInfo.Bg. http://atominfo.bg/?p=31449

На кръглата маса се обсъждаше доклада на компанията «Trusted Sources». Това е британска компания, която анализира новите енергийни пазари и разглежда рисковете, свързани с доставките на енергоносители, както и другите проблеми на енергетиката.

 

Спасението е в баланса

Един от главите проблеми на Европа, както го виждат авторите на доклада е, че Европа е изправена даже не пред дилема, а пред трилема. Тя трябва да си осигури сигурност на енергийните доставки, като същевременно намалява емисиите от парникови газове и задържа ръста на цените на енергията.

Изходът може да е търси по различни начини, но всеки си има свойте предимства и недостатъци. Съответно, единственият правилен изход от положението – това е балансът, балансираният портфейл на енергийните ресурси.

Нефтът ще запази своята роля в Европа за десетилетия, защото от него зависи транспортния сектор. Евтините въглища осигуряват нуждите на редица държави на Европейския Съюз, въпреки, че използването им е свързано с изхвърляне на парникови газове в атмосферата. Замяната на въглищата с газ би помогнала от гледна точка на екологията, но това ще доведе до ръст на цените (въглищата като цяло са по-евтини от газа), а продължаващата криза в Украйна демонстрира колко крехка е системата за доставка на природен газ в Европа.

Възобновяемите енергийни източници дават чист енергия, но скъпа. Ядрената енергетика също ще запази своята ниша, независимо от влошаващото се отношение към нея след Фукушима. Атомните електроцентрали предлагат чиста енергия при базов режим на натоварване. Но и АЕЦ си имат слаби места – скъпо строителство на новите мощности и почти неизбежно изоставане от графиците за изграждането им.

 

Пари и политика

Разглеждайки въпроса за сложностите при финансирането на строителството на нови ядрени мощности, авторите на доклада дават за пример България. В нашата страна още от седемдесетте години се заговори за необходимостта от изграждане на нови блокове в АЕЦ “Козлодуй”, а също така (малко по-късно) за новата централа – АЕЦ “Белене”, но всичко опира до финансирането.

Така, за АЕЦ “Белене”, призвана да замени затворените при встъпването ни в ЕС малки блокове на АЕЦ “Козлодуй”, изцяло беше отказано държавно финансиране. Успехът на проекта зависеше от инвеститорите. Българското правителство не успя да намери инвеститори в рамките на ЕС, а и се отказа от предложения руски кредит. Сега проектът може да се счита за закрит, а българската и руската страна се съдят в международния арбитраж.

От случая Белене може да се направи интересен извод. Политиците, които решиха съдбата на тази централа, най-малко се интересуваха от техническата страна на проблема. Тях почти не ги интересуваше – надеждна ли е или не руската технология ВВЭР. Всичко зависеше от въпросите на финансирането, а също така дали е допустимо или е недопустимо вкарването в проекта на пари от руската държава.

Подобна ситуация, отбелязват авторите на доклада, се наблюдава и около проекта за изграждане на “Козлодуй-7” с реактор AP-1000®. И в този случай въпросите за технологията са изместени на заден план, а главното е откъде да се вземат средства за новия блок.

 

Цената на електроенергията и моделите

Съвременните ядрени енергоблокове струват скъпо, даже много скъпо. Един блок излиза милиарди евро. Но ниската стойност на горивната съставляваща дава надежда, че парите вложени в изграждането, ще е възможно да се възвърнат. Затова изпълнителите са готови да се захващат с ядрените проекти.

Възстановяването на инвестициите в АЕЦ в голяма степен зависи от цената на произвежданата електроенергия. За съжаление, в повече от европейските държави се наблюдава неопределеност на прогнозите за цените на електроенергията. Неизвестността в икономиката вече доведе до закриване на един от конкурсите – за строителството на два ядрени енергоблока в АЕЦ “Темелин” в Чешката Република.

Но е налице и обратния пример – Великобритания, независимо от всичко, гарантира на държавно ниво изкупните цени на електроенергията от новите блокове на АЕЦ “Хинкли Пойнт”, и този проект, най-вероятно, ще бъде реализиран. Нещо повече, Лондон тръгна срещу европейските правила за конкуренция, и Европейската Комисия се съгласи с аргументите му. Аналитиците наричат случилото се като истинска “смяна на правилата на играта” в европейската енергетика.

Въпросите на финансирането може да се решат чрез използване на различни схеми за управление на проектите. Най-простата от тях е когато като клиент се явява държавата или държавна компания. За съжаление за болшинството от държавите на Източна Европа такова решение е непригодно, надали някоя от тях е в състояние да заплати строителството на нови блокове от бюджета на страната.

По-гъвкавата схема се състой в това, че към държавата или към държавната компания като клиент се присъединява трета страна. Това може да бъде стратегически партньор или обикновен участник. Не е изключено, този партньор/участник да се окаже и генерален изпълнител.

Във Финландия се прилага схема, при която начело на проекта застава частен клиент. На «Олкилуото-3» такъв стана консорциумът начело с компанията TVO. Проектът много се забави, и да се съди за предимствата на тази схема е сложно.

«Росатом» в Турция използва нова схема BOO – «строй, владей, експлоатирай». В този модел генералният изпълнител не само строи блоковете, но ги експлоатира и се явява като съсобственик на централата. Турското правителство в замяна на това, че на територията на страната ще бъде построена АЕЦ, получава привлекателни финансови условия. Въпреки това, и тази схема има критици, които смятат, че схемата дава на генералния изпълнител прекалено големи права, и че тя повече става за държавите новаци в ядрената енергетика.

Идеална схема за организация на дейностите и за финансиране на строителството на ядрени енергоблокове, подходяща за всички и за всеки, явно, не съществува. Всяка държава трябва да избере своя път. Авторите на доклада не дават на България някакви препоръки, и ние, българите, трябва да помислим самостоятелно за това.

 

Доставчиците и сигурността

Още една тема, която постоянно изплува при разговорите за ядрената енергетика – дали атомните електроцентрали няма да се превърнат в своеобразни капани? Няма ли да станат зависими държавите с АЕЦ от доставчиците на ядрено гориво?

Авторите на доклада са разгледали внимателно текущото положение на нещата на пазара за ядрено гориво, засягайки всички негови аспекти. Така, природен уран се добива в много държави, и собствениците на АЕЦ могат да го закупят от пазара. Конкуренция между доставчиците съществува на следващите етапи – конверсия, обогатяване и фабрикация на горивните касети.

Много от потребителите не се стремят да се задълбочават в детайлите и прехвърлят грижата за покупките на уран и т.н. на рамената на доставчиците на готовите горивни касети. В Източна Европа така постъпват, например, Унгария и България. Авторите признават, че в този случай може да се създаде зависимост от доставчиците, но тя лесно може да се преодолее – достатъчно е просто да се закупи гориво с голям запас.

“Не е трудно да се направи запас от гориво за много години без риск от деградирането му”, – твърдят от «Trusted Sources». Но веднага правят уговорката, че на практика никой не постъпва. Собствениците на АЕЦ не виждат икономически резон в големите запаси от гориво, а от друга страна, те не считат заплахата от прекъсване на доставките за реална.

Не са пропуснали авторите на доклада и острия въпрос за доставчиците на гориво за реакторите ВВЭР, където доминира руската компания ТВЭЛ. От тяхна гледна точка, това е типичен случай “яйцето или кокошката”. Западните компании могат да доставят шестостенни касети за реакторите по руски проект ако се появи търсене, но такова трябва да възникне само тогава, когато алтернативното гориво бъде конкурентноспособно на руското. Но за разработване на собствени проекти на шестостенни касети на западните компании са необходими инвестиции, които трябва да се възвръщат, а това ще се отрази негативно на стойността на западното гориво за ВВЭР.

 

Изводи

В заключителната част на своя доклад компанията «Trusted Sources» стига до положителен извод за ядрената енергетика в Европа.

“Определено може да се каже, че ядрената енергия може да играе значителна роля в енергийния баланс на Европейския Съюз, независимо от антипатията към нея в някои отделни държави. Ядрената енергетика не генерира парникови газове и предлага сигурност на доставките в случай, ако бъдат предприети определени мерки”, – се казва в доклада.

Пазарът на ядрено гориво е конкурентен, и страните използващи ядрената енергия могат да участват в него.

Разбира се, ядрената енергетика не дава окончателно решение на стоящата пред Европа трилема, но тя еднозначно представлява един от елементите на баланса, необходим за оптимизиране на европейската енергетика, уверени са авторите на доклада.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари