ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО получи лицензии за извеждане от експлоатация на първи и втори блок на АЕЦ “Козлодуй”

29.11.2014

На 27 ноември 2014 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) – ст.н.с.  д-р Лъчезар Костов, официално връчи на изпълнителния директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” ( ДП РАО)– Дилян Петров, лицензии за извеждане от експлоатация на спрените 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй”.

 

Срокът на лицензиите е 10 години, а дейностите, които се разрешават с тях, ще се извършват от Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”.

До този момент дейността на ДП РАО на първите два блока на АЕЦ се регламентираше от лицензии за експлоатация на блокове 1 и 2 като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

С новите лицензии АЯР определя условията, чрез които реално може да започнат дейностите по демонтаж на оборудване в контролираната зона на двата блока.

Д-р Лъчезар Костов подчерта: „Предметът и обхватът на лицензията са описани в 13 страници. В нея са определени изискванията по безопасност при провеждане на цялостния процес по извеждане от експлоатация. В обхвата влизат компонентите, системите и конструкциите на съоръженията, както и площадката им.

Дейностите, които се разрешават с лицензията, са: дезактивация, демонтаж, управление на материали и РАО от извеждането, управление на площадката на ядреното съоръжение и други дейности, които подпомагат изпълнението на условията на лицензиите.

Лицензиантът се задължава да извършва дейностите съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).”

 

От своя страна г-н Петров коментира: „За добро или лошо, процесът по извеждане на ядрени мощности от експлоатация се случва за първи път в България. Няма да скрия, че не беше лесно да се отговори на изискванията на Агенцията за тази дейност.

Трудните моменти бяха свързани на първо място с човешкия фактор, беше важно да се работи с хората внимателно – те трябваше да преодолеят отделянето си от атомната централа, да се заемат вместо с експлоатация – с работа по извеждане на ядрените блокове.

На второ място, съставянето на документите изискваше много съсредоточеност, осмисляне и редакции и това е обяснимо – за първи път се създават подобни документи, бяхме длъжни да предвидим напълно нови фактори от гледна точна на безопасността.

Да не забравяме, че в периода на подготовка на документацията два пъти провеждахме структурни промени в специализираното поделение за извеждане, съгласно изискванията на Европейската банка за възстановяване и развитие, която финансира възнагражденията на работещите.”

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари