ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Клакьорите на новата власт изплюха камъчето – по примера на Германия Украйна трябва да се откаже от АЕЦ

27.04.2014

 

 Украйна може да последва примера на Германия относно заместването на ядрената енергетика с алтернативни източници на енергия. Такова изявление направи по време на пресконференция в „Обозревател“ председателят на Алианса „Новая энергия Украины“ Валерий Боровик.

Според думите на експерта, ядрената енергетика може да се нарече “зелена” само ако няма проблеми. “За поддържането на АЕЦ в безопасно състояние са нужни достатъчно сериозни средства. Ако това не се прави, ядрената енергетика няма да бъде така “зелена”, и утре никой няма да бъде застрахован от аварии, които ще я направят “черна”, заяви Боровик.

Експертът е убеден, че алтернатив на ядрената енергетика в Украйна има. В частност, той приведе за пример Германия, която, “без да бърза извежда мощности от това направление и въвежда зелената, възобновяема енергетика, която влияе позитивно на околната среда, която използва действително безопасни ресурси”.

той разказа за това, че към момента ядрената енергетика участва с около 50% в общия енергиен баланс на страната. Наред с това “в процеса на разработване на Енергийната стратегия на Украйна предишният министерски съвет е предвидил само 2% зелена енергетика, и само под натискът на Европейската енергийна агенция и на европейската общественост беше заложен показател от 11% в Стратегията до 2020 година”, -напомни Боровик.

Все пак, експертът признава: към днешна дата Укарйна не може напълно да се откаже от ядрената енергетика. “Това е огромна структура в енергийната сигурност на държавата”, - каза той. “Сега може да се говори за това, че тази енергия е достатъчно евтина, и че за развитието на алтернативните източници на електроенергия ще са необходими маневрени мощности. Но никой не говори за това, че такива могат да бъдат: биоенергетиката, хидроенергетиката, вятърната енергетика”, - заяви той. (Б.Р. Тук баш експертът започва да се олива! Биоенергетиката има нищожно участие в енергийния баланс. Производството на малките ВЕЦ зависи изключително от наличието на вода, а делът на хидроенергетиката като цяло в енергийния микс на страната е под 10%. И на лаиците е известно, че по-неуправляемо нещо от вятъра няма.)

“Светът е пред огромен пробив в енергийния отрасъл, който ще дава нова енергия, която няма да бъде опасна или потенциално опасна, каквато се явява ядрената енергетика”, - убеден е Боровик.

“Например, през тази година ние завършваме разработката на първия прототип на устройство, което използва енергията от въртенето на Земята за производство на електроенергия. То няма да е голямо, засега само 1 kW, но това ще бъде пробив, над който засега работят само NASA и Чикагският университет”, - разказа той.

Източник: http://www.newsfiber.com/p/s/m?msg=yrgYpY8l3QQ%3D

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари