ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Русия – първи и втори блок на Белоярската АЕЦ ще бъдат демонтирани до 2032 година

27.04.2014

 

В навечерието на 50 годишнината за БАЕЦ настъпи нов значим етап: започна демонтажа на оборудването на първи и втори енергоблок.

 

 

Свидетели на това събитие станаха журналисти от Свердловска област членове на прес-клуба „Чистая Энергия“, които посетиха атомната електроцентрала на 24 април.

Първи блок на БАЕЦ е започнал да произвежда електроенергия на 26 април 1964 година. От тогава атомната електроцентрала пише своята трудова биография.

 

 

През 1967 година е въведен в експлоатация и втори блок. Те са били спрени през 1981 и 1989 година съответно. Досега вървеше подготовката им за извеждане от експлоатация.

Отработилото ядрено гориво е извадено от реакторите и се съхранява в приреакторните басейни за отлежаване в очакване да бъде извозено за преработване.

Работата е в това, че на първопроходците на голямата ядрена енергетика каналните реактори на топлинни неутрони АМБ („Атом Мирный Большой“) горивните сборки са били с нетипични геометрични размери, и за преработването им е необходимо да се създаде специална технологична линия. Такава линия сега е в процес на разработка.

За извозване на горивото вече са произведени специални транспортно-опаковъчни контейнери ТУК-84 и специализирани вагони за транспортирането им. Започнали са дейности и по други направления за извеждане на блоковете от експлоатация.

Изпълнител на тези дейности е красноярската компания „Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов“ (ОАО „ОДЦ УГР“). Тя притежава уникални технологии, които позволяват да се извърши демонтаж на графитната зидария на каналните реактори и други специфични операции.

Както уточни за журналистите ръководителят на групатаот ОАО „ОДЦ УГР“ за извеждане от експлоатация на 1 и 2 енергоблок на БАЕЦ Владимир Хвостов, като цяло дейностите ще бъдат разделени на следните основни етапи:

        Няколко години ще се извозва отработилото ядрено гориво (ОЯГ) до преработващото предприятие;

        След това ще се извърши демонтаж на графитната зидария на реакторите АМБ-100 и АМБ-200;

        Следва очистване на производствените помещения до радиационно-безопасно състояние и сдаването им на комисията от Санитарния надзор;

        Ликвидация и разрушаване на главния корпус на първата част на БАЕЦ (този етап трябва да завърши до 2032 година).

        И, накрая, разчистване на територията, където са се намирали демонтираните блокове, за ново промишлено строителство.

        Паралелно ще се извършват спомагателни работи по демонтажа на оборудването, ликвидиране на зданията и съоръженията.

В машинната зала на енергоблоковете от първата част на БАЕЦ започна демонтажа на турбогенератора на първи блок. От турбината е свалена изолацията, като е подготвено мястото за отваряне и разделяне на корпуса.

Подготвен е специален цех за създаване на хранилища за сухи РАО от енергоблоковете на първата част на централата.

Сухите РАО това са възли и детайли от оборудването, инструменти, специално облекло, използвано по време на експлоатацията, техническото обслужване и ремонта на първи и втори блок. Досега те са съхранявани в херметично храниллище на площадката на централата.

Буквално след две седмици това хранилище ще бъде отворено, и с помощта на специална техника ще започне сортирането и намаляването на обема на тези РАО. Металните ще се обработват на специална преса, а специалното облекло и другите материали също ще се пресоват и запечатват в специални варели.

Впоследствие, в зависимост от активността на отпадъците, те ще се извозват в специализирано предприятие за преработване или за погребване.

По направлението за премахване на зданията и съоръженията първоначално ще бъде ликвидирана „газгольдерная локализации аварий“, която е използвана в технологичния цикъл на каналните реактори. Този строеж с форма на огромни цилиндри ще изчезне още през 2015 година.

Финансирането на дейностите става със средства на ОАО „Концерн Росэнергоатом“.

В Съветския Съюз отчисления за бъдещата ликвидация на излизащите от експлоатация ядрени енергоблокове не са правени. От 1995 година се правят финансови отчисления за сметка на текущото производство на АЕЦ в специален фонд, като сега в него са събрани достатъчно средства за дейностите по извеждане от експлоатация, включително и на първи и втори блок на БАЕЦ.

“Вие присъствате на историческо събитие: започна активната фаза по извеждането от експлоатация на първите блокове на Белоярската АЕЦ, на обектите започна работата по демонтажа на оборудването”, - отбеляза началникът на реакторно-турбинния цех-1 Валерий Лебедев.

Много интересен фоторепортаж за 50 годишнината на централата и за демонтажа на старите блокове ще намерите на:  http://66.ru/news/hitech/155958/

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари