ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Продължаване на сроковете за експлоатация (ПСЕ) на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” – интервю

28.02.2014

 

 

След като ви представих първата част от интервюто с инж. Борислав Станимиров – Заместник председател на Агенцията за ядрено регулиране Общи въпроси за работата на АЯР: http://atominfo.bg/?p=22818 , сега ще имате възможност да прочетете втората част.

 

 

Продължаване на сроковете за експлоатация (ПСЕ) на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”

 

        Тази тема е предназначена повече за читателите на сайта, защото в публичните СМИ тя е слабо застъпена. Какви дейности трябва да извърши АЯР във връзка с продължаване на сроковете за експлоатация?

        Агенцията за ядрено регулиране е заявила на експлоатиращата организация как трябва да постъпи за да продължи срока на експлоатация на своите реактори. С лицензията за експлоатация, на блокове 5 и 6 в специално условие е определено, че 4 години преди да изтече срока на лицензиите трябва да представят в АЯР програма за подготовка на съответния блок за продължаване срока му на експлоатация. Програмата трябва да бъде разработена на базата на извършена комплексна оценка за определяне на остатъчния ресурс на оборудването, което остава в експлоатация и на това, което трябва да бъде заменено с ново. Методиката за извършване на оценката, както и списъкът на оборудването, което трябва да се оцени са съгласувани с АЯР. В изпълнение на лицензионното условие в края на м. декември АЕЦ Козлодуй представи в АЯР програмата за подготовка на пети блок за продължаване срока му на експлоатация, както и отчетите от комплексното обследване на оборудването. От началото на м. януари ние сме в процес на преглед на тази документация. Прегледа трябва да завърши със съгласуване на програмата и последващо изпълнение от страна на АЕЦ. Споменатия по-горе 4 годишен период е необходим примерно за – 1 година за съгласуване на програмата, 2 години за реализация от страна на АЕЦ и 1 година за подаване на заявление за подновяване срока на лицензията за експлоатация. Така, че към момента няма закъснение от определените срокове в лицензията за експлоатация.

 

        Възникват въпроси с финансирането на това удължаване на ресурса (на сроковете за експлоатация), защото това си е една голяма сериозна модернизация, която се прави с пари?

        Продължаване срока за експлоатация на блоковете аз не го наричам модернизация, защото модернизацията на блоковете завърши в края на 2007г. с реализирането на комплексната програма за повишаване на безопасността. Процеса на продължаване срока на експлоатация е свързан главно със замяна на оборудване, чийто ресурс е изтекъл. Това е доста работа, която е трудно да бъде свършена само по време на един планов ремонт. Затова са предвидени като минимум споменатите по-горе 2 години.

 Вие знаете, че 2017 година на пети блок изтича лицензията за експлоатация и това съвпада с изтичането на проектният срок на експлоатация. Следваща лицензия може да бъде издадена за срок не по-голям от 10 години, така че оборудването чийто срок изтича през 2017 г. трябва да бъде изцяло заменено, а останалото в рамките на лицензията в зависимост от времето на изтичане на ресурса му. Тук искам да спомена и за необходимостта от извършване на периодична оценка на безопасността преди подновяване на лицензията за експлоатация. Тази оценка се прави за установяване на съответствието на блоковете с новите изисквания по безопасност и завършва с изготвяне на програма с мерки за реализация по време на следващия лицензионен период.

 

Минаването на 104% не се ли проточи много време? Като идея, и реализацията все още не е готова. Това как се вписва в удължаването на срока за експлоатация?

        Аз не бих казал, че се е проточило много. От АЕЦ Козлодуй вече е поискано изменение на лицензиите с цел повишаване на топлинната мощност с 4%. Искането е придружено с проектна документация, обосноваваща безопасната експлоатация при работа на топлинна мощност 3120 MW, както и с програми за изпълнение на дейностите, свързани с провеждането на изпитания при прехода на повишено ниво на мощност. Тези документи са в процес на разглеждане в АЯР. Ние съвсем скоро имахме среща с представители на АЕЦ Козлодуй и на руската страна за обсъждане на методиките за извършване на аварийни анализи.  Увеличаването на мощността с 4% е един сравнително по-лесен процес, отколкото с 20% например. Защото при 4% се използват възможностите на проектните запасите без сериозни реконструкции и съответно по-лесно се  демонстрира безопасността.

        Мисля, че реална работа на повишена мощност от 4 % ще се постигне с новите лицензии на Блоковете. Под 4% се има предвид топлинна мощност, не електрическа.

          1080 MW електрическа.

        Може би изразено в електрическа. В зависимост от сезоните –във вашия сайт имаше доста добре представена информация по този въпрос. Ние сме длъжни да кажем истината, и истината е, че Козлодуй не работи на повишена мощност.

         Това са ресурси на конвенционалната част на централата, които трябва да се използват, иначе това не е рационално.

        Да. Точно така.

      

         За 20 годишна лицензия изобщо не мислите? Защото, например, в Русия и на други места…

        Не. Аз обаче не мисля, че издаването на лицензия за 10 годишен период ограничава по някакъв начин експлоатиращата организация. Изискването за извършване на периодична оценка на безопасността  на всеки 10 години според мен обезсмисля издаването на дългосрочни лицензии. Ако резултатите от  периодичния преглед на безопасността  покажат съответствие със съвременните изисквания по безопасност няма никакъв проблем да бъде продължавана лицензията с нови 10 години.

 

        В нашите среди има такива мисли: Прави се за 10 години, защото ще се разделят на две части дейностите по подмяната на оборудването (модернизацията) за да се намали финансовият товар върху централата. Тоест сега ще се извърши само това, което е необходимо за да може да е експлоатират блоковете безопасно през следващите 10 години. През този период ще трябва да се натрупат средства, с които да се направят подмените на оборудването необходими за издаване на лиценза за следващите 10 години. Реална ли е такава идея?

        Идеята не е обсъждана точно по този начин, но това което казвате вероятно е вярно. Резултатите от обследването могат да покажат 20 и повече години ресурс за оборудването, но както вече говорихме лицензия се издава за 10 години. Последваща лицензия може да бъде издадена само след периодична оценка на безопасността ако преди това е доказан 20 годишен ресурс на оборудването.

 

         Казвате, че сте 90 и няколко души. Как финансово и ресурсно ще бъдат обезпечени дейностите на Агенцията във връзка с продължаване на сроковете на експлоатация? Тоест, ще има ли някакво допълнително натоварване?

        По устройствен правилник ние разполагаме със 114 щатни бройки, но не всички към настоящия момент са заети. Дирекциите, които основно извършват оценка в ядрените съоръжения са Главна дирекция по ядрена безопасност и Дирекция оценка и анализ на безопасността. Те разполагат с 57 щатни бройки, включително инспекторите на площадката в  Козлодуй. По отношение на проекти, които са по-сложни и съдържат голям обем документация, какъвто е проекта за продължаване на срока на експлоатация, както вече казах ползваме външни експерти. За целта в началото на всяка година в бюджета си планираме съответните средства за извършване на експертизи. Тези средства се планират на базата на предложения на дирекциите за очаквани дейности през годината. Така, че по този начин ние сме си планирали необходимите средства за продължаване на срока за експлоатация. Имаме уверение, че и Козлодуй е планирал своите средства като ги е включил към инвестиционната си програма. Така, че към момента не ме притесняват финансовите средства по отношение на продължаване срока на експлоатация.

 

Очаквайте продължение.

Tags: , ,

4 Responses to Продължаване на сроковете за експлоатация (ПСЕ) на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй” – интервю

 1. Петър Пенчев on 28.02.2014 at 16:00

  Защо ли АЕЦ-а отказа на Общината…

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202535303495215&set=gm.726566270716392&type=1&theater

  • TSO on 28.02.2014 at 22:04

   Искали сте да проведете „мамсимално обективен анализ“ за което е трябвало да ви предоставят „компетентни лица“. Препоръчвам да проведете прост, но обективен анализ без да изнуждате някого да ви предоставя нещо, което е в остър недостиг и за самия него.

   Предлагам от тук нататък да сме европейци и всичко да го гледаме на везната полза-риск. Ще се окаже, че всеки риск различен от нулев е неоправдан риск поради липсата на каквато и да е полза. Цената на тока е далеч от понятието полза ако липсва вторично произведен продукт.

 2. GA701 on 28.02.2014 at 22:34

  …Георги Касчиев, Георги Котев, Иво Инджев…

  Само като им прочета имената на тези и ми идва да се гръмна… Професори от световна величина, Стивън Хокинг и Мичико Каку пасти да ядат

  • TSO on 28.02.2014 at 22:53

   Касчиев дълги години беше шеф на „регулатора“. Котев го пускахте да ви пуска реактора. За Инджев съм пас. Та 2 от 3 са поне на CV доказани професионалисти.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари