ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


NRC направи междинни заключения по плановете за монтиране на допълнително измервателно оборудване на американските БОК

14.01.2014

Комисията по ядрено регулиране (NRC) на САЩ след аварията на Фукушима отделя повишено внимание на средствата за мониторинг на състоянието на басейните за отлежаване на касетите (БОК). Това се твърди в съобщение, публикувано в блога на NRC.

По време на тежката авария на АЕЦ “Фукушима-1” през март 2011 година горивото, което се е намирало в БОК на четвърти блок, е останало в безопасно състояние. Но засега никой не може определено да потвърди този факт.

Персоналът на централата и чуждестранните експерти просто не са имали информация за това, какво става вътре в БОК на четвърти блок. Защо? Защото не е имало надежден способ за измерване на нивото на водата в басейна в условията на тежка авария.

Да се знае нивото на водата в БОК е важно, защото ако басейнът остане без вода, това ще доведе до повреждане на съхраняваното там гориво и до допълнителни изхвърляния на радиоактивни вещества.

Японският персонал е действал правилно, като е предпочел изхождайки от най-лошото да се опитва по един или друг начин да допълва с вода БОК. Имало е даже опити да се излива в басейна вода от вертолети. Но ако персоналът е знаел, че с басейна всичко е наред, той би могъл да отдели повече внимание на реалния проблем – повредените реактори.

Опитът от Фукушима подбуди NRC да предпише на американските централи да монтират допълнителна измервателна апаратура в басейните. Поставена е такава цел – в случай на тежка авария за персонала трябва да бъдат запазени възможностите за мониторинг на състоянието на нещата в БОК.

Още преди Фукушима американските АЕЦ са имали системи, позволяващи да се индицира падане на нивото на водата в басейна под зададеното. Проблемът е в това, че такива системи се оказват неработоспособни при загуба на електрозахранване. Съответно, персоналът не би получил навреме сигнали за заплаха от изсушаване на басейна.

Предписанието на NRC изисква това, че всички американски блокове да се способни в условията на авария надеждно да определят – дали нивото на водата в басейна се намира под или над три определени контролни точки.

Първата, най-висока контролна точка означава, че водата в басейна е достатъчна за нормална работа на системата за охлаждане.

Второто контролно ниво е достатъчно за осигуряване на биологичната защита на човека, намиращ се в съседство с БОК.

Накрая, третата най-ниска точка – водата в басейна все още покрива напълно касетите с гориво, но персоналът е длъжен да пристъпи към изпълнение на мероприятията за доливане на вода в басейна. Ключовата дума тук е “длъжен”, а самото доливане на вода може да започне и по-рано.

В предписанието също се указва, че персоналът трябва да има възможност да получава информация за нивото на водата в басейна, без да влиза в помещението на БОК.

Допълнителната измервателна апаратура трябва да бъде монтирана в БОК на американските блокове не по-късно, от 2 презарядки след представяне на проекта на регулатора, или до края на 2016 година – в зависимост от това, коя дата ще настъпи по-рано.

Съответните планове с мероприятия бяха предадени на регулаторите от всички американски АЕЦ през февруари 2013 година.

Специалистите от NRC са анализирали получените документи и са предали на централите междинните заключения, позволяващи при необходимост да се внесат изменения в плановете. Освен това, в междинните заключения може да са формулирани и искания за предоставяне на допълнителна информация.

Въпреки, че финалното одобрение на плановете на централите за монтиране на апаратурата все още предстои, излизането на междинните заключения дава определена увереност в правилността на предложенията им.

Сега експлоатиращите организации могат да започнат да работят по поръчване на оборудването и за монтирането му, се казва в публикацията на блога на регулаторите.

Източник: AtomInfo.Ru

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари