ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Русия – Балаковската АЕЦ работи на 104% – експертно мнение

31.07.2013

На Балаковската АЕЦ са реализирани проекти, свързани с повишаване на мощността на енергоблоковете.

В рамките на изпълнението на отрасловата Програма за увеличаване на производството на електроенергия от действащите ядрени енергоблокове в периода 2011- 2015 година, втори блок на Балаковската АЕЦ от октомври 2011 година е в промишлена експлоатация на мощност 104% от проектната. А блокове №1, №3 и №4 имат разрешение за опитно-промишлена експлоатация на ниво на топлинната мощност 104% от проектната.

Като цяло енергоблоковете на централата са изработили около 12 реакторо-години на повишено ниво на мощност (от 2008 година). Всичките 4 блока две и половина години са работили на 104% в режим на опитно-промишлена експлоатация, а втори блок 4,5 години (от които 1,5 години – в промишлена експлоатация).

 

 

Рафаел Арутонян, заместник директор по научната работа и координацията на перспективните разработки към Института по проблемите за безопасното развитие на ядрената енергетика (ИБРАЭ РАН), Доктор на физико-математическите науки:

“На Балаковската АЕЦ повишаването на топлинната мощност до 104% се извършва с голям запас и в границите на такъв обем от технически дейности, които могат да се извършват по проекта на ВВЭР.

Това не е само руска но и световна практика, например, на европейските АЕЦ мощността се увеличава и до 108-109%.

Ние вървим по по-консервативен път, и то само след обосноваване и лицензиране. На Тянванската АЕЦ (Китай) също се работи за повишаване на мощността със същите 104%.

Всякакви изменения на режимите винаги минават през процедура за пълно обосноваване на безопасността.

Поначало технологията ВВЭР – реактора, системите и т.н. са били проектирани с голям запас по допустимата мощност, до които нивото 104% не достига още повече като се отчетат новите системи за безопасност. Тези блокове са разчетени за много повече.

При повишаване на топлинната мощност с 4% в енергоблока не стават никакви особени изменения.Повишава се само производството на пара, за сметка на което се увеличава мощността. Ще дам нагледен пример: Ако засилите котлона, температурата на кипящата при 100 градуса вода в чайника няма да се измени, просто ще се отделя повече пара. Така е и в ядрената паро-произвеждаща установка (ЯППУ) – при повишаване на мощността се увеличава производството на пара. Но при тази ситуация на първо място се поставя безопасността, а след това икономическата изгода.

Повишаването на мощността на действащите блокове е много по-изгодно, отколкото построяване на нови от нулата. При това се анализират всички режими, на които работи централата, и се обосновава безопасността на експлоатацията и.

Както показва опитът, централи с проектен срок за експлоатация 30 години могат да се експлоатират като се спазват всички изисквания и норми за безопасност 50-60 години, сега вече става дума и за 100 години. Такова незначително повишаване на мощността (с 4%) не влиза в противоречие с удължаването на срока за експлоатация. Това е световна практика.

При това всички изменения се правят не просто на хартия, но и в техническата част се изпълнява огромен обем дейности. Като пример, по корпусите на реакторите Курчатовският институт и Росенергоатом са свършили колосална работа, така че удължаване на срока за експлоатация да не бъде желана цел, а обосновано и технически безопасно решение.

Радиоактивните емисии от АЕЦ съответстват на допълнителни дози на облъчване на ниво 0,001 от облъчването вследствие на природния фон. Затова повишаването на мощността с 4% спрямо тази 0,001 – това е нищожна цифра. Тук по отношение на безопасността също има гигантски запаси. Официално, съгласно санитарните норми и правила, дозите от емисиите на АЕЦ трябва да са до 10 μSv, а в действителност те са още по ниски от тези норми – 2-3 пъти.

Става дума за гигантски запаси – ако АЕЦ в нормален режим никак не влияе нито на околната среда, нито на населението, то дори при десетократно увеличение – все едно пак никак няма да повлияе, а при 4% увеличаване на мощността още по малко. Статистически е доказано, че около централи работили 30-40 години, радиационната обстановка не се е изменила.

Източник: Центр энергетической экспертизы

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари