ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» започна работа международната научно-техническа конференция “Обезпечаване безопасността на АЕЦ с ВВЭР”

30.05.2013

 

 

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (влиза в състава на машиностроителното поделение на Росатом – Атомэнергомаш) започна работа международната научно-техническа конференция “Обезпечаване безопасността на АЕЦ с ВВЭР”. Организатори на конференцията са Държавната корпорация “Росатом”, ОАО «Концерн Росэнергоатом», Горивната компания на Росатом «ТВЭЛ», НИЦ «Курчатовский институт».

В конференцията участват специалисти от 98 организации в 15 държави. В продължение на четирите дни на форума представителите на руските и чуждестранните конструкторски, проектни организации, научно-изследователски институти, атомни електроцентрали ще обсъдят въпросите, свързани с безопасността на експлоатацията на АЕЦ с ВВЭР, резултатите от разчетно-теоретичните и експериментални работи, насочени за повишаване на безопасността, модернизацията и удължаване на срока за експлоатация на АЕЦ с ВВЭР.

Конференцията беше открита от генсралния директор на ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» В.В. Джангобегов. Председателят на организационния комитет, първият заместник на генералния директор на ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмолов изнесе приветствено слово. На пленарното заседание бяха изнесени доклади от ОАО «Концерн Росэнергоатом», НИЦ «Курчатовский институт», ЗАО «Русатом Оверсиз», ТК «ТВЭЛ», ФБУ «НТЦ ЯРБ», ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», ФГУП ЦНИИКМ «Прометей», Университета в град Пиза (Италия), ESI Group (Франция), Skoda (Чешка република) и други.

Източник: Медиа-центр ОАО «Атомэнергомаш»

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари