ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Япония – Ядреният регулатор даде I ниво по скалата INES на изтичането на радиация през миналата седмица

31.05.2013

 

 

Комитетът по контрол над ядрената енергия на Япония присвои на инцидента, който стана през миналата седмица в протонния ускорителен комплекс J-PARC, първо ниво по международната скала за оценка на ядрени и радиологични събития (INES), съобщи в понеделник японският ядрен регулатор.

Изтичането на радиация е станало през миналия четвъртък в ядрената лаборатория на Агенцията за изучаване и разработки свързани с ядрената енергия след облъчване на мишена от злато със сноп протони. В момента на инцидента в лабораторията са се намирали 55 сътрудници. Радиоактивното замърсяване на въздуха в помещението е достигнало до 30 Bq/cm3.

За намаляване на нивото на радиацията в помещението е била включена изсмукващата вентилация, вследствие на което радиоактивните вещества са били изхвърлени извън зданието. Нивото на радиацията извън територията на комплекса е останоло в допустимите норми.

По последна информация, броят на сътрудниците на протонния ускорител J-PARC в префектурата Ибараки, които са получили доза вътрешно облъчване до 1,7 mSv, e 30 души. Нормата за естествено радиационно облъчване на човека е около 1,6 mSv/y. За работещите в ядрените обекти годишната норма е 50 mSv.

Международната скала за оценка на ядрени и радиологични събития (INES) е предназначена за информиране на населението за значимостта на събитията относно безопасността. Събитията се класират на седем нива: от първо до трето се наричат “инциденти”, а от четвърто до седмо – “аварии”. Освен това съществува така нареченото “нулево” ниво: към него се причисляват събитията, несъществени от гледна точка на безопасността.

Фиксираното първо ниво се характеризира с облъчване, превишаващо установените годишни норми или неголеми проблеми с безопасността на компонентите. Максималното седмо ниво е установявано два пъти – при аварията на Чернобилската АЕЦ през 1986 година и при аварията на АЕЦ “Фукушима-1” в Япония през 2011 година.

Източник: РИА Новости

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари