ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Литва – Игналинската АЕЦ получи лицензия за експлоатация на хранилище за кратко-живеещи низко-активни РАО

30.05.2013

 

Игналинска АЕЦ – Хранилище РАО

 

Държавната инспекция по безопасност на ядрената енергетика (VATESI) издаде на Игналинската атомна електроцентрала лицензия за експлоатация на хранилището за кратко-живеещи много низко-активни РАО (проект В19/1).

Получавайки разрешението на VATESI за промишлена експлоатация на хранилището и със започването на експлоатацията му, може да се извършват дейности, свързани с експлоатацията на хранилището. Това включва и транспортиране на материали от ядрено-горивния цикъл, предназначени за съхраняване в хранилището, по пътищата на площадката на централата от мястото на натрупване на РАО към установките за сортирането им и т.н.

Хранилището за кратко-живеещи и много низко-активни отпадъци представлява временна затворена строителна конструкция, оборудвана със системи за радиационен контрол, а също и за транспортиране и временно съхраняване на отпадъците. Това е първата част от проекта на хранилището за погребване на кратко-живеещи и много низко-активни отпадъци (проект В19). Крайната цел на този проект е построяването на хранилище от типа «Landfill».

Източник: EnergyLand.info

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари