ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Проф. Пламен Цветанов: Колапсът на енергийната система може да се избегне само с ходове, които ще доведат до покачване на цената на електроенергията

09.04.2013

Проф. Пламен Цветанов, дългогодишен ръководител на лаборатория „Анализ на енергийни системи” на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките (БАН), разговаря с Агенция „Фокус” за опасността от срив на енергийната система, в следствие на намаленото вътрешно потребление

 

Фокус:  Проф. Цветанов, през последните дни все повече се говори за опасността от срив на енергийната система в България, предвид намаленото вътрешно потребление, спирането на мощности и свитият износ. Застрашени ли сме от подобна разруха на енергетиката?

Пламен Цветанов От години насам обществото се манипулира с това, че ще има бум на електропотреблението в страната, като това е причината да се строи АЕЦ „Белене”. Реалността обаче показва, че това е безсрамна манипулация в битката за власт.

Ниското вътрешно потребление на електроенергия е очаквано, като още през 2009 година доказахме, че няма да има ръст на потребление до 2030 година.

Ситуацията в сектора към момента е много усложнена, заради това, че от позициите на корупцията се изкриви идеята за възобновяеми енергийни източници за националната енергетика до възобновяеми енергийни източници в електроенергетиката. 52% от енергийния пазар в страната е в отоплението, а точно там не се отдадоха никакви преференции на използване на националната биомаса за задоволяване на потребностите за потребление, например както в Австрия, а се дадоха гаранции с 25 години на наши и чужди инвеститори, които заложиха във ветрова енергия и фотоволтаични системи.

В момента 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй” заедно са 2000 мегавата, енергията от ветровите генератори има 600 мегавата и 800 мегавата от фотоволтаичните централи, което означава почти 3500 мегавата, което е колкото цялото потребление.

Ветровите и фотоволтаичните централи са с много непостоянен характер и предвид задълженията по договорите с тези централи за изкупуването на енергията им цената на електроенергията се оскъпява.

Всичко това води до създаване на неустойчиво функциониране на самата електроенергийна система в България. В момента тази система няма достатъчно маневрени мощности, които да компенсират непостоянния характер на тези възобновяеми електроенергийни мощности.

Ниското потребление и задължителното изкупуване на произведените мощности от ВЕИ-та води до покачване на цената на електроенергията и поставя енергийната система в ситуация на неустойчивост. Това е и обяснението на драматичната реакция на Диспечерското управление към Електроелектрическия системен оператор (ЕСО). Има обаче и още една причина за усложнената ситуация в енергетиката у нас, а именно – корупционни интереси и лошо управление на развитието на сектора.

За съжаление обаче в момента няма как да се справим със тежката ситуацията, въпреки че е необходимо да се направят ограничения на всички други видове мощности например от термичните централи.

Помощен вариант е и отпускането на износа на електроенергия, но когато се говори за конкурентоспособен износ е необходимо да се изнася енергия само от АЕЦ „Козлодуй”. Енергията, произведена от ВЕИ-та, и гарантираните й преференциални цени не са конкурентоспособни за износ.

Изводът е такъв, че трябва износът да е насочен към евтината енергия, за да не се нарушава подписаните от глупост и алчност договори. От друга страна обаче, когато се изнася само евтина електроенергия от атомната централна се създават много условия за покачване на цената на тази енергия, а това не е в интерес на потребителите.

 

Фокус: Какви мерки трябва да бъдат предприети, за да се стабилизира енергийния сектор?

Пламен Цветанов За да функционира нормално електроенергийната система, тя трябва да има структура на електропроизводителни мощности, които при добро управление трябва да задоволяват всяка секунда потребностите на гражданите на страната. Сегашната усложнена ситуация в сектора е в резултат от грешки на управлението и пропорциите на енергетиката.

Относно мерките, които трябва да бъдат взети енергийният министър Асен Василев вече предложи всички ВЕИ-та, които са в несъответствие със закона ще бъдат спрени. Това означава, че вече се отчита известно ограничение на производството на електроенергия.

Друга важна задача е намаляването на такса „пренос”, които ще спомогнат за увеличаването на износа. С това покачване на продажбата на енергия извън страната ще се върже ниското потребление с ограниченото електропроизводство.

Ако тези централи работят на нисък товар също увеличава себестойността на енергията и води до увеличаването. С две думи – връзването на производството с ниското потребление във всички случаи носи със себе си потенциален ръст на цената на електроенергията. Колапсът на енергийната система може да се избегне само с ходове, които ще доведат до покачване на цената на електроенергията. Отново повтарям, че преосмислянето на такса „пренос” трябва да се направи с оглед увеличение на износа. Когато обаче се увеличава този износ, той трябва да е за сметка на АЕЦ „Козлодуй” като производител на най-евтината енергия.

Друг е въпросът, че износът не се прави само от Националната електрическа компания (НЕК), която е пред фалит, но и от търговци прекупвачи. Именно тези прекупвачи отразяват корупционното управление в енергетиката като цяло, но за съжаление това е въпрос, по който не се говори.

По време на справедливата атака срещу електроразпределителните дружества никой не поставяше въпроса защо с 2 млн. лева е длъжник НЕК и кой ще плати тази сума. Обикновено това се погасява чрез такса „достъп” и „пренос”, тоест пак от потребителите. Пълно мълчание е от къде се събраха тези 2 млн. лева задължения на електрическата компания.

 

Фокус:  Потърпевши от намалените мощности на централите със сигурност са миньорите, които дори заплашиха със стачни действия, ако не бъде възобновено нормалното производство на въглища. Какви мерки трябва да се предприемат в тази насока, за да не се стигне до нова тежка социална криза в обществото като протестите на хиляди миньори?

Пламен Цветанов Това е един тежък въпрос, по който обикновено не се говори. Важното е, че не трябваше да се допуска такъв огромен бум на ВЕИ-та, несъобразен с възможностите на електроенергийната система. Подписани са сериозни договори да се изкупува цялата енергия, която тези възобновяеми източници произвеждат. Това задължение беше изкривяване на понятието и взаимовръзките между електроенергетиката и енергетиката.

Ангажиментът от 16% към Брюксел се отнасят за енергия, но не бяха дадени никакви преференциални цени например за използване на националната биомаса за отопление. Отоплението в България е 52 на сто, електроенергията е 28% и всичко беше хвърлено като електроенергия. Това решение беше в интереса на енергийната мафия, а сега се чудим какво да правим. Ние трябва да се изнася единствено най-евтината енергия, тоест тази от АЕЦ „Козлодуй” за да може да се запази устойчивостта. Това от друга страна е поскъпване на енергията. С две думи – винаги достигаме до няколко омагьосани кръга, които означават, че трябва да се плащат от потребителя.

 

Фокус: Адекватна ли е реакцията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране в тази напрегната ситуация?

Пламен Цветанов Ако искаме да има развитие на износа на електроенергия, то ДКЕВР трябва да преосмисли такса „пренос”. Това обаче ще означава, че държавата ще си донася по-малки приходи, тоест губи страната, заради грешки в управлението на развитието на електроенергията.

Ясно е обаче, че не може да се говори за режим на тока, тъй като потреблението е три пъти по-малко от това, което можеше да произведеш. Ще има режим, но на електропроизводството.

Източник: http://www.focus-news.net/?id=f24113

Б.Р. Разгледайте внимателно товаровия график на енергийната ни система от вчера.

Оказва се, че мощностите само на АЕЦ. ВЕЦ и няколкото блокове на ТЕЦ са повече от нощния минимум. Струва ми се даже, че ПАВЕЦ няма смисъл да работят нощем в помпен режим. От дъждовете и снеготопенето има достатъчно вода в горните им водохранилища.

Народът няма пари! Масово се спира даже и парното по желание на отделни блокове, въпреки застудяването.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари