ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Реч на заместник генералния директор на “Росатом” Кирил Комаров на деловия форум на страните от БРИКС

01.04.2013

 

Страните от БРИКС заемат 26 процента от територията на планетата, а населението им е 42 процента от населението на Земята. БРИКС – /Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка/.

 

На 26 март заместник генералният директор на Държавната корпорация “Росатом” по развитието и международния бизнес Кирил Комаров изнесе доклад “Ядрената енергетика като фактор за социално-икономически растеж” на четвъртият Делови форум на страните от БРИКС, който се провежда паралелно с петата среща на върха на БРИКС в Дърбан (ЮАР).

По думите на Комаров, аварията на Фукушима, въпреки очакванията, не оказа критично влияние върху развитието на световния ядрен отрасъл. Прогнозираният обем на инсталираните мощности в АЕЦ през 2013 година се е намалил само с 11% в сравнение с нивото преди Фукушима. Освен това, болшинството от държавите са съхранили политическата си воля за реализиране на националните ядрени програми.

Като пример той посочи Русия, където в пълен обем се запази националната програма за строителство на АЕЦ, а Държавната корпорация “Росатом” през 2011 година даже успя да удвои портфолиото си от чуждестранните поръчки за построяване на нови енергоблокове. Към днешна дата поръчките са за над 70 милиарда долара, като компанията реализира проекти по строителството на 28 ядрени енергоблока, от които 9 блока в Русия и 19 в чужбина.

Той отбеляза също, че ядрената енергетика е не просто ефективен и екологично чист източник на енергия, но и стимулира националната промишленост, в частност дава мощен импулс за развитието на строителните и машиностроителните отрасли, а също така способства за създаването на много нови места.

К. Комаров също добави, че развитието на ядрената енергия в страната се превръща в драйвер за развитието на научно-техническия потенциал, образованието и много други сфери.

Говорейки за страните от БРИКС и африканския континент, К. Комаров отбеляза, че предвид кризисната ситуация в западните икономики, а също и забавянето на ръста на азиатската икономика, само тези държави могат да се разглеждат като потенциални огнища на икономическия растеж.

Докладчикът също подчерта, че Росатом е отговорен продавач и активно си взаимодейства с африканските държави в областта на мирното използване на ядрената енергия.

В заключение на доклада Комаров подчерта важността на БРИКС, като световен лидер в строителството на нови енергоблокове. Според данните, приведени в доклада, в държавите от БРИКС сега се експлоатират ядрени 74 енергоблока, в процес нс строителство са – 45 блока, а се планира построяването на повече от още 130.

Източник: atomic-energy.ru

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари