ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Представен е техническият проект за Националното хранилище за РАО

29.03.2013

 

На 26 март 2013 г. в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) бе внесен техническият проект за изграждане на бъдещото Национално хранилище за ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО).

 

 

Цялостният пакет с документация за строителството на съоръжението е с внушителен обем от 46 папки, съдържащи 18 отделни части. Проектът е изготвен от международен консултант – джойнт венчър, воден от Westinghouse Electric Spain в партньорство с DBE Technology, Германия и ENRESA, Испания, който бе избран след процедура за избор на изпълнител по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие. В работата са включени и български подизпълнители – „КК – проект” и „ЕQЕБългария”.

Експертите в ДП РАО незабавно пристъпиха към преглед на проекта, като през м. април е определено провеждане на Експертен технически съвет, на който ще бъдат представени техните становища. Копие от документацията е предоставена и на международния консултант по проектите, финансирани от Международен фонд „Козлодуй”, който също има ангажимент за подпомагане на дейностите по НХРАО. За анализ на проекта са привлечени и независими висококвалифицирани български експерти и учени по различните аспекти на проекта и всеки един от тях ще предложи експертиза в своята област на специализация. Така ДП РАО ще гарантира най-добрия и безопасен вариант за строителство на депото, което е със статут на национален обект.

След като становищата на експертите бъдат оповестени се очаква проектантът в кратки срокове да извърши необходимите корекции и да предложи финална редакция. На следващия етап българското законодателство изисква окончателният вариант да бъде предоставен на редица компетентни органи за съгласуване. Едва след това ДП РАО може да направи постъпки за одобрение на инвестиционния проект и разрешение за строителство.

Паралелно с анализа и оценката на техническата документация за изграждането на НХ РАО се провеждат и други планирани дейности, свързани с проекта. През април предстои работна среща с изпълнителите на радиационния и хидрогеоложкия предексплоатационен мониторинг. Във финална фаза е и процедура по избор на изпълнители за независим надзор: по Закона за устройство на територията – за съответствие на проекта с изискванията на закона; по изисквания на Агенцията за ядрено регулиране – за анализ на Доклада за междинната оценка на безопасността и съответствие с правилата за ядрена безопасност.

„Общият напредък по проекта в планираните срокове ни дава основания да се смятаме, че ще бъдат изпълнени предписанията на Националната стратегия за управление на ОЯГ и РАО и първият етап на Хранилището ще бъде построен в график – в края на 2015 г.”, коментира Дилян Петров – изпълнителен директор на ДП РАО.

Източник: пресцентър ДП РАО

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари