ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Затварянето на АЕЦ в Германия е довело до нарастване на емисиите от парникови газове

31.03.2013

 

АЕЦ „Унтервезер“, спряна наскоро след аварията на Фукушима

 

Министерството за охрана на околната среда на Германия обнародва информация за ръста на емисиите от парникови газове през 2012 година. Съгласно тази информация, емисиите са нараснали с 1,6%, като са достигнали до 931 милиона тона CO2.

Според оценките на международния  валутен фонд (МВФ), икономическият растеж на страната за 2012 година е бил само около 0,2%, по тази причина ръстът на емисиите от въглероден двуокис се оказва по-голям, отколкото може да се обясни с икономически причини.Нещо повече, според официални изявления на представители на металургичната и химическата промишленост (които са едни от най-големите източници на парникови газове), в тези отрасли през миналата година имаше спад на производството.

Според специалистите, причината за това явление е станало изменението на структурата на енергетиката. Независимо от това, че увеличеното производство на вятърните и слънчевите генерации е намалило необходимостта от газ, все пак общото потребление на газ и въглища се е увеличили за сметка на намаляването на производството на АЕЦ.

Напомняме, че 8 енергоблока в германските АЕЦ бяха спрени след аварията на Фукушима през 2011 година. Въпреки антиядрената политика на немското правителство, действащите АЕЦ и сега осигуряват с електроенергия 16% от нуждите на страната

Реалните последствия (недостиг на електроенергия) от спирането на АЕЦ бяха компенсирани от ВЕИ и от части на използването на изкопаеми горива. Обаче 8-те спрени енергоблока през 2012 година биха произвели около 40,2 TWh електроенергия, ако бяха работили на номинална мощност. Замяната им с други генерации е довела до излишни емисии на СО2 от порядъка на 18-34 милиона тона.

Ако ядрените енергоблокове бяха останали в експлоатация, това би намалило емисиите в Германия до рекордно ниско ниво – 897 милиона тона за годината.

Източник: http://www.atomic-energy.ru/news/2013/03/26/40710

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари