ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Реалният срок за експлоатация на новите АЕЦ е 80 години

31.03.2013

 

Срокът за експлоатация на АЕЦ реално е 80 години, съобщи съветникът в ЗАО «Русатом Оверсиз» Сергей Бояркин по време на online конференцията на сайта на Беларуска телеграфна агенция – БЕЛТА.

 

 

“Срокът за експлоатация на основното оборудване е 60 години. След като централата работи 60 години, без замяна на основното оборудване само с модернизации на спомагателните системи, срокът на експлоатация може да бъде продължен с още 20 години. По този начин, по принцип можем да говорим за 80 години експлоатация на АЕЦ”, – поясни Бояркин.

Според думите на специалиста, след това централата се привежда в ядрено безопасно състояние – Изважда се горивото и другите конструктивни елементи, които през изминалите години са натрупвали радиоактивност.

“Стойността на рекултивирането на територията зависи от това, каво искаме да имаме на тази площадка, – каза той. – Например, да се направи там зелена поляна – това не е прагматично. Нали далекопроводите към централата съществуват, налице е цялата инфраструктура. Разумно е като се извежда от експлоатация реакторното оборудване, да се построи в съседство друг енергиен обект. Каъв ще бъде конкретно е сложно да се предскаже, – това ще покажат технологиите след 80 години”.

Общоприетата световна концепция е следната: Когато се извежда от експлоатация един енергоблок, на негово място се строи друг енергиен обект, използващ съществуващата инфраструктура. Ако територията ще се използва за промишлена експлоатация, стойността на рекултивацията и ще възлезе на 20-25% от тази на нов обект.

“При експлоатацията на централата, например, в Русия в тарифата са заложени специални отчисления за разходите, свързани с извеждането и от експлоатация. Те са 1,3%. Парите се акумулират в специален фонд и не могат да се използват за никакви други цели, освен за извеждане от експлоатация, – поясни Сергей Бояркин. За целият период на експлоатация тези суми многократно покриват нуждата от средства, които са необходими за извеждане от експлоатация на блока”.

Относно територията, на рекултивация реално подлежи така нареченият “ядрен остров” – на всеки енергоблок по около 7,5 декара. Съответните технологии за рекултивиране на територията са известни, има и подготвени специалисти.

Източник: Belta.by – Беларуска телеграфна агенция – Минск:

http://www.belta.by/ru/all_news/economics?id=628427

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари