ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


КЗК отмени обществена поръчка на АЕЦ „Козлодуй“

13.03.2013

Информацията е от сайта

 

Възложителят е нарушил процедурата, като на по-късен етап е въвел условие, което не е било предварително оповестено

 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразна заповед на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за предварителен подбор на кандидатите в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на основен ремонт на 5 бр. ротори и динамичното им балансиране”, съобщават от комисията.

Проучването на антимонополната комисия е установило, че според обявлението на обществената поръчка кандидатите следва да докажат, че имат опит в извършването на услуги, предмет на поръчката, със списък на изпълнени аналогични ремонтни дейности през последните три години. Същевременно възложителят не е предоставил дефиниция на понятието „аналогични ремонтни дейности”.

КЗК счита, че „АЕЦ Козлодуй” е нарушила процедурата, като на по-късен етап от откриването на обществената поръчка е въвела условие, което не е било предварително оповестено и е станало причина за отстраняване на участник от процедурата.

Комисията връща процедурата за ново разглеждане на заявленията на кандидатите при спазване на мотивите, изложени в решението.

Източник: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kzk-otmeni-obshtestvena-porychka-na-aec-kozlodui,148055/

Б.Р. С целия текст на решението на КЗК може да се запознаете на:

http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300035408

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари