ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЯР – АЕЦ Козлодуй – Неизправен електронен блок в първа система за безопасност

08.02.2013

Ядрено съоръжение: 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй

Дата: 31.01.2013

Час: 12:32

Наименование на събитието: Неизправен електронен блок в първа система за безопасност

Кратко описание:

На 31.01.2013 г. диагностичната система на една от трите аналогични системи за безопасност на шести енергоблок на АЕЦ Козлодуй подава сигнал за неизправност в електронен блок за управление на вентил по втори контур (конвенционалната част на централата). В съответствие с установените процедури електронният блок е подменен, като по време на извършения контрол е установен нарушен контакт на някои от електронните елементи с платката, на която са монтирани. Сформиран е експертен екип за установяване на причините за случая, уведомени са Агенцията за ядрено регулиране и завода производител на оборудването.

След направена проверка на други електронни блокове от същия тип на 01.02.2013 г. e констатирана недостатъчна здравина на закрепване на електронните елементи към платката на 4 броя от тях, които също са подменени. Изготвена е Работна програма и на следващия ден превантивно са заменени с резервни всички електронни блокове от този тип, свързани с управление на механизми в системата за безопасност. В пълен обем са извършени регламентните изпитания на системата за безопасност, доказващи нейната работоспособност.

Назначена е комисия за анализ на събитието в АЕЦ Козлодуй.

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

0

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Източник:

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари