ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Емисиите на въглероден диоксид в света през тази година ще достигнат рекордните 35,6 милиарда тона

09.12.2012

 По този начин ще бъде подобрен рекорда от 2010 година с 2,2 милиарда тона благодарение на нарастването им в Индия и Китай, се казва в статия публикувана в списание Nature Climate Change.

 Според разчетите на група климатолози под ръководството на Корин Ле-Кер (Corinne Le Quere) от центъра Тиндел за изучаване на климата в Норидж (Великобритания), нито икономическата криза, нито приетите задължения за съкращаване на емисиите са попречили на установяването на новия “рекорд”.

Така, човечеството е успяло да счупи предишния рекорд от 33,4 милиарда тона CO2, със 6,1% или с 2,2 милиарда тона. Основни доставчици на CO2 в земната атмосфера си остават предишните «лидери» – Китай с 28% от общия обем на емисиите, САЩ (16%), Европейски Съюз (11%) и Индия (7%).

Най-голям ръст на емисиите регистрират двете развиващи се страни от този списък – Китай е увеличил количеството на изхвърляният CO2 с 9,9%, а Индия с 7,5%.

Както отбелязват Ле-Кер и колегите й, САЩ продължават да държат палмата на първенството като развита страна с най-големи емисии на глава от населението. По тяхна сметка, на всеки жител на САЩ се падат 17,2 тона CO2 , докато на китайците и жителите на ЕС – само по 6,6 и 7,3 тона CO2.

Авторите на статията подчертават, че получените от тях резултати все повече се отдалечават от траекторията на ръста на емисиите, която цели да се задържи ръста на глобалните средни температури на ниво 2 0С. Именно тази стойност беше приета на конференцията на ООН по проблемите за изменението на климата в Копенхаген през 2009 година, като една от главните цели на международните усилия за ограничаване на измененията на климата.

 “Публикуването на тези прогнози става едновременно заедно със срещата на върха в Доха (Катар). Емисиите продължават да растат, и изглежда, че никой не иска да се вслуша в научната общност. Аз съм обезпокоена от това, че траекторията на ръста на емисиите показва, че рискът от опасни изменения на климата си остава прекалено голям. Необходим е друг, радикален план за действия”, – заявява Ле-Кер.

Повече от 17 хиляди делегати, експерти и журналисти се събраха в столицата на Катар за участие в конференцията на ООН по проблемите на изменението на климата. Главните теми на двуседмичните преговори, които започнаха на 26 ноември, станаха условията на втория период на задълженията по Киотският протокол и механизмите за привличане на средства в Зеления климатичен фонд.

 Експертите от Програмата на ООН по околната среда (UNEP) в ежегодния отчет съобщиха преди преговорите, че “гигатонната разлика” между желаното и действителното ниво на емисиите, необходимо за ограничаване на глобалното затопляне до 2 0С, и текущите задължения на държавите се е увеличило вече до 14 милиарда тона еквивалент на CO2.

Според разчетите на UNEP, до 2020 година световният обем на емисиите от парникови газове трябва да се намали с 14% в сравнение със сегашното ниво. Само тогава може да се постигне “целта – два градуса”.

Според данните на Световната метеорологична организация (СМО), концентрациите на парникови газове в атмосферата на планетата през 2011 година са достигнали рекордни стойности от началото на индустриалната епоха. Както отбелязва СМО, от 1750 година в атмосферата са попаднали около 375 милиарда тона въглерод в състава на различни парникови газове, основно вследствие на изгарянето на изкопаеми горива.

Източник: News.mail.ru

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари