Етикет ‘ Запорожска АЕЦ ’

ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Запорожска АЕЦ – спряха блок № 5

12.09.2021
Запорожска АЕЦ – спряха блок № 5

 На 11 септември 2021 г. в 11:00 ч. Енергоблок № 5 на АЕЦ Запорожие беше изключен от електроенергийната система, за замяна на токов трансформатор. Работите ще продължат до 23:00 часа на 12 септември 2021 година. В момента работят три енергоблока на АЕЦ Запорожие. 11 -ият ден тече в енергоблок No2, а 21 -ият ден от планирания среден ремонт в енергоблок No4. Няма коментари относно работата на основното оборудване на...

Още »

Украйна – Запоржската АЕЦ въвежда нова форма за проверка на знанията на персонала

05.08.2021
Украйна – Запоржската АЕЦ въвежда нова форма за проверка на знанията на персонала

В Запорожската АЕЦ , използвайки платформата Big Blue Button, е въведена нова форма на дистанциона проверка на знанията на персонала, която е оптимизирана от учебния център (УТЦ) заедно със службата за информационни технологии. Новият формат е предизвикателство към времето, за да се сведат до минимум рисковете от заразяване с Covid и да се оптимизира работното време на всички работници в централата, които участват в проверката на знанията. „Видео форматът...

Още »

Инспекция на МААЕ се провежда в Запорожската АЕЦ

15.07.2021
Инспекция на МААЕ се провежда в Запорожската АЕЦ

 От 14 юли до 31 юли 2021 г. инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) извършват редовна планова инспекция на енергоблок № 6, който е в планов ремонт, и на сухото хранилище за отработено ядрено гориво (СХОЯТ) на Запорожската атомна електроцентрала. По време на мисията на ЗАЕЦ инспекторите на МААЕ ще проверят фактическото наличие на ядрени материали в електроцентралата, ще монтират пломба на транспортния отвор между басейна за...

Още »

Запорожската АЕЦ извади от резерва и въведе в работа енергоблок №4

05.07.2021
Запорожската АЕЦ извади от резерва и въведе в работа енергоблок №4

Енергийният блок № 4 на атомната електроцентрала в Запорожие на 2 юли в 21:30 беше изваден от резерва и свързан към енергийната система. Според пресслужбата на атомната електроцентрала, в този момент се увеличава мощността. Отбелязва се, че в момента работят 4 енергийни блока на централата. Енергоблок № 5 е от 64 дни в планов среден ремонт, а енергоблок № 6 – 77 дни планов среден ремонт. Радиационният фон в...

Още »

Украйна – Запорожската АЕЦ модернизира дълбокоешелонираната защита

24.06.2021
Украйна – Запорожската АЕЦ модернизира дълбокоешелонираната защита

 В енергийните блокове на ЗАЕЦ в рамките на цялостна (консолидирана) програма за подобряване на безопасността на енергийните блокове се въвежда система за принудително освобождаване от налягане (СПСД – система принудительного сброса давления) от хермозоната (СГО – система герметичного ограждения). Това е една от дейностите „след Фукушима“, които централата постепенно прилага от 2013 г. насам. Прилагането на СПСД на енергийните блокове на ЗАЕЦ е насочено към подобряване на безопасността. Това...

Още »

Украйна – Ръководството на Запорожската АЕЦ оцени резултатите от адаптацията на младите специалисти

21.06.2021
Украйна – Ръководството на Запорожската АЕЦ оцени резултатите от адаптацията на младите специалисти

В ЗАЕЦ бяха оценени резултатите от адаптацията на младите специалисти, работещи в предприятието за първата година. Практиката за подпомагане на младото поколение в началото на трудовата им дейност е важна насока от кадровата политика на атомната централа. В обобщаването на резултатите присъстваха ръководителите на централата, учебния център, кадровия отдел, синдикалния комитет, Съвета на младите специалисти и Младежката организация, както и заместник-началниците на отделите за работа с персонала и специалистите...

Още »

Инспекция на МААЕ проверява Запорожската АЕЦ

18.05.2021
Инспекция на МААЕ проверява Запорожската АЕЦ

От 16 до 21 май 2021 г. инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) извършват редовна планова проверка на енергоблок № 3, който е в планов среден ремонт, съобщава пресслужбата на ЗАЕЦ.   По време на мисията в ЗАЕЦ инспекторите на МААЕ в енергоблок № 3 ще проверят действителното количество ядрени материали (ЯМ); те ще монтират пломба на транспортния отвор между басейна за отработено гориво и басейна за...

Още »

Украйна – пети блок на ЗАЕЦ влезе в ППР

06.05.2021
Украйна – пети блок на ЗАЕЦ влезе в ППР

Съгласно графика на ремонтната кампания на Запорожската АЕЦ за 2021 година започна плановият превантивен ремонт (ППР) на енергоблок № 5. През периода на ремонта се предвижда да се извърши основен ремонт на парогенератор No2; главна циркулационна помпа (ГЦП) No4; електродвигател на ГЦП № 4; топлообменник за аварийно охлаждане; топлообменник за охлаждане на басейна за отлежаване на касетите (БОК) с отработено гориво, както и среден ремонт на реакторната установка с...

Още »

Запорожска АЕЦ – Энергоатом и Укрэнерго изпитаха енергоблок №2 в режим на подържане честотата на системата с участие +/-20 MW

21.04.2021
Запорожска АЕЦ – Энергоатом и Укрэнерго изпитаха енергоблок №2 в режим на подържане честотата на системата с участие +/-20 MW

 В ЗАЕЦ специалисти на Държавно предприятие „НАЕК„ Енергоатом “и ПАО„ НЕК „Укренерго“ са тествали продължение на два дни енергоблок № 2 в за възможността за предоставяне на спомагателни услуги от резерва за честотна поддръжка (FFC) на оператора на преносната система в размер на +/-20 MW. Изпитанията трябва да потвърдят, че втори енергиен блок на АЕЦ отговаря на изискванията на Кодекса на преносната система, за да получи сертификат, който ще...

Още »

WANO проведе международен семинар по искане на унгарската АЕЦ Пакш

23.03.2021
WANO проведе международен семинар по искане на унгарската АЕЦ Пакш

 Темата на срещата беше за ефективното използване на външен и вътрешен експлоатационен опит. Представители на експлоатиращите организации, АЕЦ в Европа и Азия, лондонския офис на WANO и Института за експлоатация на АЕЦ (INPO, САЩ) споделиха своя опит в 23 презентации. Презентацията на Запорожската АЕЦ беше озаглавена: „Отличителни черти на организацията и системата за използване на опита от експлоатацията в ЗАЕЦ. „Докладът разглежда именно тези характеристики на ЗАЕЦ, благодарение на...

Още »

Запорожската АЕЦ е изградила собствена система за предотвратяване на грешни действия на персонала

17.03.2021
Запорожската АЕЦ е изградила собствена система за предотвратяване на грешни действия на персонала

Специалистите от Запорожската АЕЦ взеха участие в уеб семинара на WANO „Опит в разработването и внедряването на инструменти за предотвратяване на човешки грешки“. Темата на уебинара е разработена с цел да се сведе до минимум влиянието на човешкия фактор при експлоатацията на атомните електроцентрали. В уебинара участваха специалисти от учебно-тренировъчния център, управлението за професионално развитие на персонала, службата за качество и други подразделения. Дистанционният формат позволи да се обхване...

Още »

Запорожската АЕЦ модернизира реакторното и турбинното оборудване на енергоблоковете

21.02.2021
Запорожската АЕЦ модернизира реакторното и турбинното оборудване на енергоблоковете

Според плана през 2021 г. на всичките шест блока на ЗАЕЦ ще бъде въведена система за принудително освобождаване на налягането от херметичната зона (под оболочката) на реакторното отделение. „Много мерки за модернизация и реконструкция, редица съответни модификации, които бяха приложени през последните години в Запорожската АЕЦ, са компоненти на комплексната (сводна) програма за повишаване на безопасността (КСПБ) на енергийните блокове на АЕЦ. И до голяма степен службата на главния...

Още »

Украйна – ЗАЕЦ контролира дозите на облъчване на персонала съгласно правилата на МААЕ

09.02.2021
Украйна – ЗАЕЦ контролира дозите на облъчване на персонала съгласно правилата на МААЕ

В Запорожската АЕЦ се проведе заседание на комисията „АЛАРА“, на което бяха обобщени резултатите от радиационната защита и радиационната безопасност през 2020 г. и бяха очертани други области на дейност. ALARA (съкратено като As as As Reasonably Achievable) е един от основните критерии, формулиран през 1954 година от Международната комисия по радиологична защита, за да се сведе до минимум вредното въздействие на йонизиращите лъчения. Контролът на индивидуалните и колективните...

Още »

Запорожска АЕЦ – Тържества по случай ПСЕ на енергоблок № 5 с 10 години

31.01.2021
Запорожска АЕЦ – Тържества по случай ПСЕ на енергоблок № 5 с 10 години

Представители на Дирекцията на „НАЕК“ Енергоатом „начело с и.д. Президентът на компанията Петър Котин и кметът на Енергодар Дмитрий Орлов взеха участие в тържествата, посветени на удължаването на живота на енергоблок № 5 на Запорожската АЕЦ. По време на тържествата Петър Котин връчи награди на специалисти от атомната електроцентрала по повод получаване на лицензия за експлоатация на ядрената инсталация на енергоблок № 5 с датата на следващата периодична преоценка...

Още »

Енергоблок № 5 на Запорожската АЕЦ е оборудван със система за следавариен мониторинг

24.01.2021
Енергоблок № 5 на Запорожската АЕЦ е оборудван със система за следавариен мониторинг

 През 2020 г. колективът на отдела за топлинна автоматика и измерване (ЦТАИ) на ЗАЕЦ завърши всички планирани мерки за ремонт, поддръжка и реконструкция. По-голямата част от работното време на персонала на ЦТАИ през 2020 г. беше заето от процеса на удължаване живота на енергоблок № 5. „Задачата поставена пред нас беше – да извършим всички планирани мерки за оценка на техническото състояние на системите, квалификация на оборудването и осигуряване...

Още »

Тема на седмицата

Какъв топлоносител трябва да бъде избран за малки модулни реактори? Въпроси и отговори.

Малките модулни реактори (SMR) могат да се превърнат в инструмент за истински ядрен ренесанс и възраждане на ядрената енергетика. Те, според скептиците, може да...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари