ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


САЩ – Нова ера за ядрената енергетика след Закона за намаляване на инфлацията (IRA)

27.12.2022

Ядрената енергетика предлага по нещо за всеки и се възприема в целия политически спектър.

 

 

Всичко това, съчетано с неотдавнашното приемане на Закона за намаляване на инфлацията от 2022 г. (IRA), сочи към нова ера на значителен растеж и инвестиции за ядрената индустрия.

Единственият източник на базова мощност без въглерод

Ядрената енергия има силни, но до голяма степен непризнати резултати в областта на климата. Всъщност повечето хора не знаят, че настоящият флот от ядрени реактори в Съединените щати генерира половината от безвъглеродното електричество на нацията.
Нещо повече, атомните централи осигуряват „базово“ захранване, което означава, че работят непрекъснато и са идеално допълнение към „интермитентни – непостоянни“ източници на безвъглеродна електроенергия, като вятърна и слънчева.

ИРА може да стимулира значителни инвестиции в ядрената индустрия

IRA съдържа няколко ключови разпоредби, които засилват широк спектър от нови и съществуващи дейности в ядрената индустрия. В допълнение към предоставянето на нови производствени данъчни кредити за съществуващи ядрени централи (което ще подсили икономическата обосновка за подновяване на лицензи и продължаване на експлоатацията на тези съоръжения), IRA също така предоставя множество технологично неутрални кредити, насочени към енергийни източници с ниски или нулеви въглеродни емисии, включително ядрени.

Те включват кредити, фокусирани върху производството на чист водород (който може да бъде генериран от ядрени реактори — понякога наричан „розов водород“) и чиста електроенергия (включително бъдещи нови проекти за ядрена енергия), както и инвестиции в чиста енергия (за които определени ядрени съоръжения ще отговарят на изискванията).

Важно е, че IRA предвижда възможност за прехвърляне на данъчни кредити, свързани с ядрената енергетика.
Исторически пазарите на данъчен капитал за финансиране на проекти практически не съществуват в ядрения сектор по различни причини. Въпреки това, тези нови разпоредби в IRA ще улеснят монетизирането на данъчни кредити и могат да бъдат наистина трансформиращи за инвестиции в ядрената индустрия.

Съображенията за ESG могат да увеличат инвестициите в ядрената енергетика

Много инвеститори и компании все повече включват ESG (екологични, социални и управленски) съображения в своите бизнес и инвестиционни решения.
Това до голяма степен са решения „отдолу нагоре“, които не се ръководят от конкретна правителствена политика или законово изискване.
Неотдавнашен доклад на Центъра за ESG и устойчивост, в партньорство с Международния изследователски институт за климата и обществото на Колумбийския университет, подчертава, че ядрената индустрия е много производителна, когато се гледа през обектива на ESG.

Както се отбелязва в доклада, ядрената енергетика е ефективна и надеждна и може да доставя постоянна базова мощност със сравнително стабилни цени поради дългосрочните договори за доставка на гориво.
Що се отнася до екологичните показатели, енергийната плътност на ядрената енергетика и „най-доброто в класа“ представяне по отношение на използването на земята през жизнения цикъл вече са добре известни.
Ядрената енергетика по същество няма въглеродни емисии в точката на генериране, ниска консумация на вода и доказана способност за безопасно съхраняване на отпадъци. Казано по-просто, авторите заключават, че ядрената енергетика е „критичен гръбнак на базовото електроснабдяване на нацията“ и е в уникална позиция да се изправи пред „енергийната трилема“ на надеждност, достъпност и устойчивост по начин, подходящ за ESG.

Подробности на: https://www.reuters.com/legal/legalindustry/new-era-nuclear-energy-post-inflation-reduction-act-2022-12-21/

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари