ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Има заключение за анализите на безопасността на първата полска атомна електроцентрала

27.09.2022

На 26 септември 2022 г. Polskie Elektrownie Nuclear (Polskie Elektrownie Nuclear) подаде заявление до президента на Националната агенция за атомна енергия за общо становище на президента на PAA за обхвата на проверката на анализите на безопасността на планираните атомни електроцентрали, предложени от компанията.

 

 

В процеса на получаване на разрешение за изграждане на атомна централа инвеститорът е длъжен да направи:
не само да представи анализ, потвърждаващ безопасността на проектираното ядрено съоръжение, но и за осигуряване на независима проверка на извършения анализ.

Въз основа на искането на компанията PEJ, председателят на Националната агенция за атомна енергия ще оцени предложеното описание (обхват и подробности) на проверката, като вземе предвид както националните, така и международните изисквания за ядрена безопасност.

Проверката на анализите на безопасността трябва да потвърди, че проектираните решения за ядрена безопасност отговарят на най-строгите стандарти.
Задължението на инвеститора да извърши анализи на безопасността преди да кандидатства пред председателя на НАЕА за издаване на разрешение за изграждане на ядрено съоръжение и да ги провери независимо от лица, които не участват в разработването на проекта на ядрено съоръжение, произтича от чл. 36г от Закона за атомната енергия.
Документацията, която ще бъде създадена в резултат на този процес – тоест описанието и резултатите от анализите на безопасността – ще бъде подадена от компанията заедно със заявлението за лиценз за изграждане на ядрено съоръжение.

Следователно, имайки предвид най-високите стандарти за безопасност, компанията приема, че независимата проверка на анализите за безопасност ще покрие два основни аспекта.
Първият е проверката на т.нар детерминистични анализи на безопасността, т.е. как един ядрен реактор ще се държи в различни дори най-невероятните ситуации.
Вторите обаче са т.нар вероятностни анализи на безопасността, които позволяват да се идентифицират силните и слабите страни на дадена инсталация чрез оценка на вероятността от различни събития, като се вземат предвид техните последствия. Сравняването на резултатите от тези анализи със стандартите за безопасност ще даде възможност да се покаже, че проектираните мерки са на достатъчно високо ниво.

В съответствие със задължителния правителствен документ „Полска ядрена енергийна програма“ в Полша трябва да бъдат изградени и пуснати в експлоатация атомни електроцентрали от поколение III +, които понастоящем гарантират най-високи нива на безопасност.

Източник: https://ppej.pl/aktualnosci/jest-wniosek-w-sprawie-analiz-bezpieczenstwa-pierwszej-polskiej-elektrowni-jadrowej

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Бисмут-214 в Полша – въпроси и отговори

На фона на военните действия в Украйна в социалните мрежи и месинджърите се разпространява информация, че след руски удар по военен склад в Хмелницки...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари