ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Финландия и Швеция изразяват загрижеността си относно предложените от ЕК за таксономията технически критерии за проверка на ядрената енергетика

03.02.2022

 Финландия и Швеция изпратиха писмо до Mairead McGuinness, еврокомисар по финансовите услуги, финансовата стабилност и съюза на капиталовите пазари, в което изразяват загрижеността си относно предложените технически критерии за скрининг за ядрената енергетика в проекта на допълнителен делегиран акт за таксономията на ЕС (EU Taxonomy Regulation).
Очаква се Колегията на комисарите да публикува окончателния делегиран акт тази седмица.

Финландия и Швеция напомнят на Комисията, че те са силни поддръжници на амбициозните действия в областта на климата и считат устойчивото финансиране за съществена част от съвместните си усилия за постигане на общата цел на ЕС за неутралност на климата до 2050 г.

Важно е да се спазва принципът на технологична неутралност. Поради това страните приветстват решението на Комисията да включи дейности, свързани с ядрената енергия, в проекта на делегиран акт като допълнение към дейности, включващи възобновяема енергия.

Финландия и Швеция обаче повдигат три опасения, свързани с предложените технически критерии за скрининг за ядрената енергетика.

Критериите трябва да отчитат конкретното развитие, настъпило във Финландия и Швеция по отношение на прилагането на окончателното решение за погребване на ядрени отпадъци. „Като цяло критериите трябва да се основават на Договора за Евратом и неговото вторично законодателство и националните разпоредби за ядрена безопасност и лицензиране на инсталации“, се казва в писмото.

Предложените в закона срокове за инвестиции в ядрена енергия следва да бъдат премахнати. Комисията предложи съществуващите атомни електроцентрали да бъдат включени в таксономията само до 2040 г., а новите атомни електроцентрали до 2045 г.

Третият проблем е, че за съществуващи ядрени съоръжения критериите се прилагат само за модифициране на съоръженията с цел удължаване на живота на централата. Към критериите следва да се изясни, че работата на съществуващи ядрени енергийни съоръжения също е в съответствие с Таксономията.

Освен това страните са загрижени и за процеса на приемане на делегирания акт. Времето, прекарано за консултации с държавите-членки, беше твърде кратко, като се има предвид сложността и противоречията на въпроса. Финландия и Швеция подчертават важността на прозрачните и приобщаващи процеси в бъдещата работа по таксономията, за да се гарантира нейната достоверност и използваемост.

След публикуването на окончателния делегиран акт от Комисията, Съветът и Европейският парламент ще имат четири месеца, за да го обсъдят и да го приемат или отхвърлят. След публикуване на окончателния вариант на закона не са възможни предложения за изменения в съдържанието му.

Писмото е подписано от министъра на икономиката Мика Линтила и министъра на енергетиката и цифровото развитие на Швеция Хашаяр Фарманбар.

За връзка с авторите на писмото:
Jukka Ihanus, State Secretary to Minister of Economic Affairs Mika Lintilä, tel. +358 29 504 7259
Katja Tuokko, Senior Specialist, Ministry of Economic Affairs and Employment, tel. +358 50 465 5533
Riku Huttunen, Director General, Ministry of Economic Affairs and Employment, tel. +358 50 431 6518

Letter from Finland and Sweden to the Commission on the taxonomy of nuclear power (1 February 2022)File opens in a new tab PDF 167kB

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари