ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО и АЕЦ „Козлодуй“ изчистиха собствеността си върху Плазмотрона на територията на централата

22.01.2022

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ще прехвърли на Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) активи на стойност 56 млн. лв. – съоръжение за плазмено изгаряне на твърди радиоактивни отпадъци, заедно с движимо и недвижимо имущество, включително и активи в процес на изграждане. Това решиха на днешното си заседание министрите от кабинета на Кирил Петков.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което активите се обявяват за частна държавна собственост и се прехвърлят на ДП РАО.

Към настоящия момент в имуществото на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД продължават да са налични активи, придобити в резултат на реализация на проекти по извеждане от експлоатация на 1-4 блок, които са неприсъщи за извършваната от централата дейност.

Съгласно разпоредбите на Закона за безопасно използване на ядрена енергия, извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения се осъществява от ДП РАО.

Предвид специфичния предмет на дейност на предприятието, с прехвърлянето на активите, дейността по извеждане на радиоактивни отпадъци ще бъде окончателно отделена от ,,АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Б.Р. Проектът за изграждане на „Съоръжение за плазмено изгаряне“ на територията на АЕЦ „Козлодуй“ беше представен на обществеността преди около 15 години от тогавашния директор „Безопасност“ Митко Янков.
Тогава се представи и първият доклад по ОВОС. Събитието беше посрещнато с огромен интерес. Подчертано беше значението на тази технология в светвен мащаб.
Макар, че това беше новост за присъстващите (малкият салон беше препълнен), всички бяха въодушевени и горди.

Изграждането и въвеждането в експлоатация се проточи мъчително бавно докато обектът не беше поет от ДП РАО.
Накрая, през 2018 година, започна въвеждането му в експлотация.

 

 

Предлагам ви да се запознаете внимателно със статията на моя сайт http://atominfo.bg/?p=65900 , защото дори за част от изкушените читатели ще бъде полезно да си припомнят някои факти.

До ковид периода ДП РАО, за разлика от АЕЦ, беше изключително открита за СМИ.
Провеждаха се редовни срещи с профилните журналисти и нерядко с обществеността.

На един от семинарите беше представена обширна информация за конструкцията и пускането в пробна етсплоатация на „съоръжението за плазмено изгаряне“, наричано за краткост „Плазмотрон“.
Тогава всеки от журналистите получи скъп подарък – фрагмент от първите (нерадиоактивни) слитъци – краен продукт от пробната експлоатация на съоръжението.

Tags: , , ,

One Response to ДП РАО и АЕЦ „Козлодуй“ изчистиха собствеността си върху Плазмотрона на територията на централата

  1. Красимир Христов on 22.01.2022 at 0:48

    За десерт ви предлагам фрагмент от презентацията на Георги Патеров
    – ръководител сектор „Плазмено изгаряне“
    Съоръжение за плазмено изгаряне на РАО – ехо от семинара в ДПРАО – http://atominfo.bg/?p=63799

Тема на седмицата

Какъв топлоносител трябва да бъде избран за малки модулни реактори? Въпроси и отговори.

Малките модулни реактори (SMR) могат да се превърнат в инструмент за истински ядрен ренесанс и възраждане на ядрената енергетика. Те, според скептиците, може да...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари