ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Как да се намалят радиоактивните отпадъци сто пъти

28.09.2021

Една от целите на ООН за устойчиво развитие е да се гарантира преходът към модели на устойчиво потребление и производство.
За атомните електроцентрали това е преди всичко въпрос на управление на радиоактивните отпадъци.

Една от уникалните технологии е реализирана отвъд Северния полярен кръг — на Колската атомна електроцентрала, където в продължение на 15 години те натрупват опит в преработката на течни радиоактивни отпадъци.

 

 

 

Именно тук, за първи път в света, в промишлен мащаб започва да се използва технологията за йонно-селективно преработване на течни радиоактивни отпадъци.

Tags: ,

One Response to Как да се намалят радиоактивните отпадъци сто пъти

  1. Руслана on 03.10.2021 at 13:50

    Атомното ядро е центърът на атома, в който е съсредоточена основната му маса и неговата структура определя химическия елемент. Размерите на ядрото са средно 100 000 пъти по-малки от размерите на самия атом и са от порядъка на м. В същото време масата на ядрото е околопъти по-голяма от тази на заобикалящите го електрони. То е съставено от един или повече протони и нула или повече неутрони. Броят на протоните в атомното ядро съвпада с поредния атомен номер и определя вида на елемента. Броят на протоните и неутроните в едно ядро са свързани в леките ядра те са приблизително равни, докато по-тежките ядра имат по-голям брой неутрони. Между протоните и неутроните съществува силно ядрено взаимодействие. Понякога те се наричат с по-общото име нуклеони. Атоми с един и същ брой протони, но различен брой неутрони се наричат изотопи. Всички мерки, водещи до освобождаване на ядрено съоръжение, включително затваряне на съоръжение за погребване на радиоактивни отпадъци или отработено ядрено гориво. Тези мерки включват и процесите на дезактивация и демонтаж.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари