ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


По пътя на един скандал – ЕС – АЕЦ „Козлодуй” – извеждане от експлоатация

30.07.2020

Еврочиновниците подведоха „будните граждани”.

На 23 август публикувах съобщението под заглавие:

Фондът за икономическо възстановяване на Европейския съюз съдържа разходи за НИОКР и извеждане от експлоатация на АЕЦ – има малко и за Козлодуй (http://atominfo.bg/?p=81794 )

В него буквално се казва:
„В раздела „Сигурност и отбрана” планът включва подкрепа за извеждането от експлоатация на следните атомни електроцентрали: 490 милиона евро на атомната електроцентрала „Игналина” в Литва през 2021–2027 г. със ставка на ЕС от 86%; 50 милиона евро в АЕЦ „Бохунице” в Словакия през 2021–2025 г. (50%); и 57 милиона евро от АЕЦ „Козлодуй“ в България за 2021-2027 г. (50%).”

Истината

Всъщност само АЕЦ „Игналина” (два енергоблока РБМК-1500) в Литва е окончателно спряна и е в процес на извеждане от експлоатация.
На АЕЦ „Бохунице” в Словакия са окончателно спрени три енергоблока – първият (А1) с мощност 90MW и реактор тип HWGCR, другите 2 (BOHUNICE-1 и BOHUNICE-2) са като нашите малки енергоблокове – ВВЕР-440. В експлоатация се намират трети и четвърти енергоблок с реактори ВВЕР-440 от новото поколение, чиято електрическа мощност е форсирана до 505MW.
На площадката на АЕЦ „Козлодуй”, в процес на извеждане от експлоатация, са енергоблокове от 1 до 4 с ВВЕР-440, които са предадени на ДП-РАО.

Скандалът

Политическата обстановка в страната предразполагаше към търсене на всякакви поводи за дискредитиране на правителството.
„Будните граждани” за които описаната по-горе ситуация беше банално известна „удариха тупана” на фейковата информация.
Трудно ми е да ги виня – те се хващат за официалното съобщение. За Еврочиновниците – нямам думи!…

Закъснялата реакция на министър Петкова

Министър Петкова опроверга грандиозна лъжа за Борисов и АЕЦ „Козлодуй“. Средствата, 56 млн. евро, са свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1-4, уточни тя (http://atominfo.bg/?p=81856 ).

ДП РАО даде пълна информация, но малко късно

Предвидените средства за извеждане от експлоатация на 1-4 блок – резултат от финансова обосновка

Общата стойност за реализация на цялата програма по извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ за времето от 2003 до 2030 г. е формирана на базата на прецизна финансова обосновка на проекта, актуализирана  през 2017 г.

 

Финансовата обосновка е изготвена в съответствие с „Международна структура за оценка на разходите по извеждане от експлoатация на ядрени съоръжения“ от екип на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО)*, утвърдена от Управителния съвет на Предприятието и от Управителните съвети на фондовете „Радиоактивни отпадъци“ и „Извеждане от експлоатация“ . Обосновката е защитена последователно на различни нива пред съответните институции на Европейския съюз. Приети са аргументите, с които в документа се доказва недостиг до 2030 г. на около 91 млн. евро за успешното финализиране на Програмата по извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“**. Със Заключенията на Съвета на Европейския съюз от 21 юли 2020 г. се осигуряват допълнително 56 млн. евро за програмния период 2021-2027 г.

Аналогичен е подходът при финансовото осигуряване на Програмите по извеждане от експлоатация на предсрочно затворени ядрени мощности в още две европейски държави – Литва и Словакия, съответно за АЕЦ „Игналина“ и АЕЦ „Бохунице“.


* Чрез две правителствени решения през – 2008 и 2012 години, Програмата по извеждане от експлоатация на спрените 440-мегаватови блокове е възложена за изпълнение на националния оператор по управление на радиоактивните отпадъци Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО).
**През месец ноември 1999 г. Българското правителство и Европейската комисия подписват Меморандум за разбирателство, който съдържа график за поетапно спиране на блоковете ВВЕР 440 в АЕЦ „Козлодуй”. В резултат на това първи и втори блок са спрени в края на 2002 г., а трети и четвърти блок – в края на 2006 г.

Допълнителна информация
Средствата, необходими за дейностите по извеждане на спрените 440-мегаватови ядрени мощности, се осигуряват чрез международно и национално финансиране.
През м. юни 2000 г. е създаден Международен фонд “Козлодуй” (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за безвъзмездно подпомагане дейностите по извеждане от експлоатация и намаляване на негативните последици от предсрочното затваряне на блоковете.
МФК се поддържа от Европейския съюз. Останалите дарители са Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство.
МФК се управлява от Асамблеята на донорите, която предоставя стратегическо управление. ЕБВР предоставя технически, проекто-управленски, финансови, законови и административни услуги. Финансирането на проектите зависи от одобрението на Асамблеята на донорите, в случай, че България се съобразява със задълженията си по извеждането. Заседанията на Асамблеята се провеждат два пъти годишно.
Българското финансиране се осигурява от два национални фонда – „Управление на РАО“ и „Извеждане от експлоатация“. Отделен финансов принос за реализацията на Програмата по извеждане има и АЕЦ „Козлодуй“ със субсидиране в началото на процеса на специфични дейности, свързани с управлението на отработеното ядрено гориво.

Източник: http://dprao.bg/news/

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Какъв топлоносител трябва да бъде избран за малки модулни реактори? Въпроси и отговори.

Малките модулни реактори (SMR) могат да се превърнат в инструмент за истински ядрен ренесанс и възраждане на ядрената енергетика. Те, според скептиците, може да...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари