ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


За запазване ключовата роля на ядената енергетика са необходими големи инвестиции

16.11.2018

Липсата на инвестиции за разширяване на периода на работа на съществуващите атомни реактори и изграждане на нови може да има значителни последици за сигурността на доставките на електроенергия и постигането на екологичните цели. Това се казва в последния Световен енергиен обзор на Международната енергийна агенция (IEA).

 

„Случват се значителни трансформации в глобалния енергиен сектор – от нарастване на електрификацията до експанзия на възобновяемите енергийни източници, сътресения в производството на петрол и глобализиране на пазарите на природен газ“, се казва в документа.
Изборът на политики на правителствата ще определят формата на енергийната система на бъдещето.

Докладът предвижда три сценария за световния енергиен микс до 2040 година.

Според Сценария на новите политики, производството на електроенергия в световен мащаб ще нарасне от 25,679 теравата (TW) през 2017 г. до 30,253 TW през 2025 г. и до 40,443 теравата през 2040 година.
При този сценарий глобалното производство на енергия от ще нарасне от 2637 TW през 2017 г. до 3726 TW през 2040 г. и ще бъде 9% от цялото производство на електроенергия , което е спад от настоящите близо 10,5%. Изкопаемите горива ще останат основен източник на електроенергия.

МАЕ отбелязва, че АЕЦ в напредналите икономики остаряват, като две трети от тях в момента са над 30 годишни.
„Бъдещето на настоящите АЕЦ ще има значителен принос за сигурността на доставките и постигането на климатичните цели.
Според доклада, продължаването на сроковете им на експлоатация (ПСЕ) „не са гарантирани на фона на значителните промени…. освен това условията на пазара създават финансови предизвикателства и за съществуващите, и за бъдещите инвестиции в нови ядрени енергоблокове.
Ниските цени на едро на електроенергията затрудняват оправдаването на допълнителни капиталови инвестиции за поддръжка и ремонт на енергоблоковете“.

Общо 42,3 трилиона долара трябва да бъдат инвестирани в енергийни доставки до 2040 година. „Ядрената енергетика остава важна нисковъглеродна възможност за много страни“, се казва в документа. „Глобално средната годишна инвестиция в ядрената енергетика е 47 милиарда долара за периода до 2040 година. Това включва удължаване на живота на съществуващите АЕЦ и ново строителство“.

На Китай се падат 28% от общия дял на инвестициите, следван от ЕС (19%), Русия (11%), Индия (9%) и САЩ (8%).

Подробности на: http://www.world-nuclear-news.org/Articles/Investment-needed-to-maintain-nuclears-key-role

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари