ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ „Козлодуй“ – Намален разход на охлаждаща вода във ІІ-ра система за безопасност

26.04.2012

АЕЦ Козлодуй ЕАД, 12 април 2012

Ядрено съоръжение: Шести блок на АЕЦ “Козлодуй”

Дата: 11.04.2012

Час: 11:55

Наименование на събитието:  Намален разход на охлаждаща вода във ІІ-ра система за безопасност

Кратко описание:

На 11.04.2012 г. шести блок работи на мощност 100% от номиналната. В 11:55 ч. е установено намаляване на разхода на охлаждаща вода във ІІ-ра система за безопасност (СБ) под минимално допустимата стойност. Намаляването на разхода се дължи на неизправност в регулатор за поддържане на режима на работа.

Регулаторите в останалите две СБ са работоспособни и в автоматичен режим на работа.

Предприети са мерки за възстановяване на работоспособността на регулатора. Подменен е стопорен болт в конструкцията на регулатора, с което е възстановена неговата изправност. В 14:40 ч. след настройване и изпробване, регулаторът е въведен в автоматичен режим на работа с поддържане на проектия разход.

Назначена е комисия за анализ на събитието.

Няма нарушаване на експлоатационните предели и условия.

 

Оценка на събитието по скалата на ИНЕС:

0

* Окончателната оценка на АЯР за нивото на събитието по скалата ИНЕС се оповестява след получаване на окончателния доклад за резултатите от разследването и анализа на събитието, съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари