ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Очакваме събитието на деня – „първа копка” за изграждане на Национално хранилище за ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО)

29.08.2017

Днес, 29 август 2017 година от 12.00 часа на площадка „Радиана”, разположена в двукилометровата зона с контролиран достъп на АЕЦ „Козлодуй”ще се проведе церемонията Церемонията „Първа копка“ на НХ РАО

 

В церемонията ще вземе участие министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова.
Ще присъстват представители на Комисията по енергетика към Народното събрание, на Агенцията по ядрено регулиране, ЕБВР, местната власт, областната администрация и партньорски организации.

 

Актуална справка за развитието на проекта

Проектът за изграждане на национално хранилище за ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци е възложен на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) с правителствено решение от 2005 година (Решение на МС № 683/25.07.2005 г.).
Във времето този процес условно се разделя на три основни етапа: избор на площадка, проектиране и строителство.
След извършени регионални и детайлни геолого-геофизични, геохимични, инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания, беше избрана предпочитана площадка, върху която ще се изгради националното хранилище – площадка „Радиана”.
Площадката на бъдещото хранилище е разположена в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй”, в двукилометровата, защитена зона на централата, в землището на с. Хърлец, община Козлодуй.

Хранилището е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България.
В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности.
В НХ РАО няма да се съхраняват високоактивни радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

Националното хранилище представлява съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обезопасени и опаковани в стоманобетонни кубове радиоактивни отпадъци.
Хранилището ще бъде от приповърхностен траншеен тип с капацитет от 138 200 кубически метра. Съоръжението ще се състои от няколко стоманобетонни вкопани конструкции (модули), разделени от вътрешни преградни стени на камери.
Планирано е хранилището да бъде в експлоатация, т. е. постепенно да се запълва, 60 години. След това се предвижда то да бъде затворено.
През целия период на експлоатация и в следващите 300 години съоръжението ще е обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи.
Националното хранилище ще бъде едно от най-модерните съоръжения в Европа от този тип.

Изграждането на Националното хранилище е залегнало в актуализираната Национална стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 година и представлява ангажимент на българското правителство пред Европейската комисия.

Международен фонд „Козлодуй” финансира безвъзмездно проекта чрез ЕБВР, а стойността на първия етап от изграждането на хранилището е 71 820 000 евро.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари