ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


САЩ – Започна регулаторният процес за АЕЦ с малки модулни реактори (ACMM) на площадката Клинч-Ривър

29.04.2016

Комисията по ядрено регулиране (NRC) на САЩ проведе на 12 април тази година обществено обсъждане във връзка с плановете на компанията TVA да подаде заявка за получаване на предварително разрешение за изграждане на малки модулни реактори на площадката Клинч-Ривър.

Предварителното разрешение (early site permit, ESP) е одобряване на площадката кандидат за изграждане на атомна електроцентрала или блок. На етапа на получаване на ESP не се изисква привързване към определена реакторна технология. Предварителното разрешение не дава право за започване на дейности по изграждането на енергийния обект.

Компанията TVA има намерение да подаде заявка в NRC за получаване на предварително разрешение на 12 май 2016 година. В процеса на разглеждане на заявката регулаторът ще оцени безопасността на площадката, влиянието и върху околната среда и готовността и за извънредни ситуации.

Очаква се,че разглеждането на заявката ще продължи три години, но този срок може да бъде продължен, ако заявката бъде протестирана по съдебен ред.

Досега компанията TVA не е взела решение по избора на проект за ACMM на площадката Клинч-Ривър. Компанията също не е готова да отговори на въпроса, колко модули иска да построи на площадката – предполага се, че могат да бъдат от 2 до 6.

Компанията разглежда 4 възможни варианта на АСММ – „NuScale“, mPower и проектите на компаниите „Holtec“ и „Westinghouse“.

Досега в САЩ няма сертифицирани в NRC проекти за малки модулни реактори. Компанията „NuScale Power“ има намерение до края на годината да подаде до регулатора заявка за сертифициране на своя проект, разглеждането на която ще продължи 4-5 години.

След като бъде избрана технология и бъде получено предварителното разрешение, компанията TVA трябва да подаде заявка за получаване на комбинирана (за строителство и експлоатация) лицензия.

Разглеждането на заявката за комбинираната лицензия ще продължи около три години. Освен това, много е желателно – към момента на подаването на заявката избраният проект за АСММ да е вече сертифициран от NRC.

По този начин, при най-благоприятното стечение на обстоятелствата, строителството на АСММ в Клинч-Ривър няма да започне до средата на 20-те години.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари