ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Япония – ядреният регулатор потвърждава изводите за наличието на активни разломи в близост до 2 енергоблока

29.03.2015

Ядреният отрасъл на Япония може да понесе още загуби.

  

Националният регулатор потвърди в края на седмицата, че са признати за активни линиите на разлома на земната кора в близост до втори блок на АЕЦ „Tsuruga“ и едноблочната АЕЦ “Higashi-Dori-1” – (Tohoku).

Втори блок на АЕЦ „Tsuruga“ с реактор PWR е разположен в близост с разломната зона под името „Урасоко“, като една от линиите “D-1” минава непосредствено под зданието на реактора.

 

Геологичен разлом, или разкъсване е нарушаване на плътността на скалните породи, без разместване (пукнатина) или с разместване на породите по повърхността на разкъсването. Разломите доказват относителното движение на земните маси. Големите разломи на земната кора са в резултат на разместване на тектоничните плочи на мястото, където се допират.

В зоните на активни разломи често стават земетресения вследствие на изхвърляне на енергия при бързото хлъзгане по линията на разлома. Понеже най-често разломите се състоят от една единствена пукнатина или разкъсване, а от структурирана зона с еднотипни тектонични деформации, които се асоциират с плоскостта на разлома, то такива зони се наричат разломни зони.

Източник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E7%EB%EE%EC.

 

В Япония за активен се счита разлом, при който е имало придвижване през последните 120-130 хиляди години, като има предложение този период да бъде увеличен на 400 хиляди години. Естествено, изводите за размествания в разломите могат да се правят само по косвени признаци – например, по наличието и състоянието на деформациите на пластовете в околностите им.

През 2013 година японският регулатор предварително посочи като активен разломът в близост на блока „Tsuruga-2″. Експлоатиращата организация категорично не се съгласи с този извод и поиска провеждане на допълнителни изследвания.

Обаче регулаторния орган не е склонен да измени гледната си точка, за което даде да се разбере председателят на агенцията по ядрено регулиране  (NRA) Сунити Танака, който нарече резултатите от изследването през 2013 година “ключов фактор” за вземане на решение за съдбата на блока. На практика това означава, че блокът няма да получи разрешение за рестартиране и ще бъде закрит.

За операторът на „Tsuruga-2″ компанията „Japan Atomic Power“ окончателното затваряне на блока може да се окаже сериозен удар, защото тя, за разлика от другите японски генериращи компании, експлоатира само ядрени енергоблокове.

Вече има съобщения, че „Japan Atomic Power“ се готви да се преобразува в холдинг, който да се занимава не само с производство на електроенергия, но и услуги по извеждане на блокове от експлоатация.

Преди аварията на Фукушима в Япония са били в експлоатация 54 ядрени енергоблока и се е подготвяло връщането в експлоатация на реактора на бързи неутрони „Монджу“. След аварията всичките шест блока на АЕЦ “Фукушима-1” бяха окончателно спрени. През тази година беше обявено, че още 5 блока на различни площадки ще бъдат закрити.

Източник: http://atominfo.ru/newsk/r0569.htm

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Какъв топлоносител трябва да бъде избран за малки модулни реактори? Въпроси и отговори.

Малките модулни реактори (SMR) могат да се превърнат в инструмент за истински ядрен ренесанс и възраждане на ядрената енергетика. Те, според скептиците, може да...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари