ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Завърши мисията OSART на Колската АЕЦ в Русия, ръководена от българката Веселина Рангелова

01.12.2014

Българският експерт Веселина Рангелова, с 30 годишен стаж в областта на ядрената енергия, оглави мисията OSART на МААЕ в Колската АЕЦ.

 

На 26 ноември завърши проверката на експлоатационната безопасност на трети и четвърти блок, извършена по покана на Правителството на РФ от експерти на МААЕ и от Белгия, България. Великобритания, Иран, Китай, Словакия, Чехия, Швейцария и ЮАР. Мисията започна на 11 ноември 2014 година – http://atominfo.bg/?p=30910.

Това е вече 181-та поред мисия на МААЕ в рамките на програмата OSART, която се реализира от 1982 година.

В хода на проверките екипът на мисията OSART концентрира вниманието си в такива направления като: управление, организация и администрация, обучение и квалификация, експлоатация, техническо обслужване и ремонт, техническа подкрепа и отчитане на опита от експлоатацията, радиационна защита и химия, а също така и управление на тежки аварии.

Като резултат представителите на МААЕ отбелязаха редица положителни практики, които се прилагат на Колската АЕЦ и могат да се използват в други предприятия от ядрения отрасъл по света.

Наред с това експертите направиха редица предложения за повишаване на експлоатационната безопасност.

Сред тях са:

- усъвършенстване на системата от експлоатационни показатели на централата с цел облекчаване на непрекъснатия контрол по безопасната и работа;

- усъвършенстване на станционните експлоатационни процедури и практики;

– усъвършенстване на програмите за химическите режими.

Ръководството на централата изрази готовност да предприеме мерки във всички области за подобрение и помоли МААЕ да планира повторна мисия след 18 месеца.

Според резултатите от мисията OSART експертите предадоха на ръководството на ценралата проект на препоръките, предложенията и примерите за добри практики под формата на “Технически бележки” за коментар. Бележките ще бъдат анализирани в щаб-квартирата на МААЕ.

До три месеца заключителният отчет ще бъде предоставен на централата, Ростехнадзор и правителството на РФ. Документът ще бъде свободно достъпен за обществено ползване.

Колската АЕЦ е филиал на ОАО «Концерн Росэнергоатом». Централата се намира на 200 километра южно от град Мурманск на брега на езерото Имандра. Произвежда около 60% от електроенергията на Мурманска област. В експлоатация са 4 енергоблока с реактори ВВЭР 440. (Б.Р. – Първите два са модел В230, като на спрените трети и четвърти блок на АЕЦ “Козлодуй”, а останалите са модел В 213, за експлоатацията на които ЕС няма възражения).

Колската АЕЦ захранва с електроенергия освен Мурманска област и Карелия.

Източници: http://www.seogan.ru/eksperti-magate-zavershili-rabotu-na-kolskoiy-aes-v-ramkax-missii-osart.html и http://nord-news.ru/news/2014/11/27/?newsid=68149

Б.Р. Предлагам ви да видите кратък, но многозначителен, видео-репортаж за мисията OSART на МААЕ: http://tv21.ru/news/2014/11/27/?newsid=75397

Обърнете внимание на факта, колко отворена е за СМИ и оттам за обществеността тази АЕЦ. Нямам спомен такова нещо да се е случвало в нашата АЕЦ “Козлодуй”. Достатъчно е да погледнете сайта, където последната новина е от 20 октомври. Мисля, че прозрачността е факторът, който работи категорично за формиране на положително отношение на обществеността към ядрената енергетика и към българската АЕЦ в частност.

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари