ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Нова ядрена мощност (НЯМ) – интервю

04.03.2014

 

След като ви представих първата част от интервюто с инж. Борислав Станимиров – Заместник председател на Агенцията за ядрено регулиране – Общи въпроси за работата на АЯР: http://atominfo.bg/?p=22818 и втората част -Продължаване на сроковете за експлоатация (ПСЕ) на 5 и 6 блок на АЕЦ “Козлодуй”: http://atominfo.bg/?p=22885, сега имате възможност да прочетете и последната, трета част.

 

Нова ядрена мощност (НЯМ)

 

        Седми блок на АЕЦ “Козлодуй”. Въпросът произлиза от щатния състав на Агенцията. Какъв е броя на персонала Вие казахте, но ако може да го уточните по дирекции?

         В Дирекция Анализи и оценки на безопасността има 20 щатни бройки, а в Главна дирекция ядрена безопасност 27.

        Те ли ще поемат основния товар по лицензирането?

        Да, също така ще бъдат привлечени и експерти от Дирекцията по радиационна защита. Процедурата предвижда изготвяне на програма за преглед на проекта в която се определят участниците от различните дирекции и отдели и се разпределят документите за преглед така, че да може да се покрие цялата дейност. Вие знаете, че АЯР вече е завършил прегледа на един проект за изграждане на нова ядрена мощност и това е проектът Белене. Имаме натрупан съответния опит както в организацията и начина на преглед на документите, така и в организиране на външни експертизи. На базата на това смятам, че няма проблем да приложим опита си и в случая със “седми блок”.

 

        Считате ли квалификацията и количеството на персонала точно по този проект за достатъчни, ще бъде ли необходимо увеличаване на щата? Вие казахте, че ще разчитате на външни експертизи, но те не са безплатни.

        Считам, че АЯР като национален регулатор притежава необходимата експертиза за регулиране на безопасността в ядрената област. Оценката на един проект за изграждане на ядрено съоръжение включва основно проверка на съответствието с изискванията по безопасност в нормативните документи. В тази връзка смятам, че не се налага преквалификация на персонала за оценката на различни проекти.

 

          Но за да влезете вътре в него ви трябва време.

Тук трябва да подчертая, че АР-1000 и ВВЕР-1000 използват една и съща технология, а именно реактори с вода под налягане, като всеки проект има своите специфични особености. Така че, аз не мисля, че ще имаме недостиг на квалифициран персонал за оценка на проекта АР-1000, след като сме се справили с проекта Белене.

 

          Колко време ви трябваше за Белене?

        Техническият проект беше представен в АЯР за оценка през април 2008 година и тази оценка беше завършена през март 2012 година. Тоест трябваха ни 4 години за да извършим всички необходими експертизи и да постигнем готовност за одобряване на проекта. Както вече споменах при оценката на нов проект ще можем да използваме натрупания от нас опит и евентуално да съкратим времето за преглед.

 

          Но няма два пъти да се съкрати времето, така мисля аз?

        И аз така мисля. Времето за преглед много зависи от качеството на представяната документация. Колкото по-добро е то, толкова по-малко са въпросите и съответно по-малко редакции трябват. Така, че е много трудно да се определи точното време. Единствено ясно може да се каже, че за оценка на проекта Белене, сме изразходвали 4 години.

 

          AP-1000 във Великобритания все още не е одобрен като цяло, а вече четвърта година и той върви.

        Да, по моя информация практиката показва, че всички страни, горе-долу, използват едно и също време за одобряване на технически проект – около 4 години.

      

        Между другото, можем ли да започнем строителството без да имаме одобрен проект?

        Съгласно българското законодателство не може. Практиката обаче в някои страни е различна и това е възможно.

В нашите среди много се спори по тази тема. Политиците си знаят тяхната песен „след година започваме“ да строим и така нататък. Как ще стане това?

        След година започваме да строим? – не знам дали някой го е казал. Но аз мога да кажа, че в нашето законодателство много ясно е определена схемата на лицензиране. Тя може да се види на сайта на АЯР. В нея много точно са определени както стъпките на лицензиране, така и  документите, които трябва да се представят за всяка стъпка. Не могат да бъдат прескачани стъпки. Както вече казах за издаването на разрешение за строителство е необходимо да има одобрен технически проект.

 

        В Китай се отказаха от разглеждането на нови варианти, защото от Westinghouse непрекъснато предлагаха нови редакции на проекта, които искаха да апробират там. Но китайците казаха – стига, до тук, ние кога ще строим, ако вие непрекъснато ни предлагате нови варианти на проекта. Кога ще да ги разглеждаме?

Тук искам да подчертая, че към момента в АЯР не сме получили официално никакви документи с искане за преглед на проекта АР-1000.

Ако се получи същият ефект – в движение да си уточняват проекта, това също ще отвлече време.

        Не, вижте има изискване, че представения за одобрение в АЯР технически проект трябва да е прегледан и приет от лицензианта. Така, че уточняванията за които говорите са между лицензианта и проектанта. Разбира се това влияе върху общото време за лицензиране. След получаването на вече приетият от лицензианта технически проект ние правим по него своите регулаторни бележки.

 

          Интересно, а за лицензиране на такъв проект каква сума се събира като такси?

        Таксите, които се заплащат в процеса на лицензиране са определени в наредба. За целия лицензионен процес от разрешение за избор на площадка до издаване на лицензия за експлоатация се заплаща от лицензианта сума от порядъка на 6 000 000 лева. Това е финансирането, което би трябвало да ни позволи извършване на всички  необходими експертизи – вътрешни и външни за осъществяване на лицензионния процес. Практиката да ползваме услугите на европейски инженерингови организации в процеса на лицензиране изисква съответно финансиране.

 

          В редица български (и не само български) СМИ се появи, вероятно недостоверна, информация за ускорено или в съкратен вид разглеждане на проекта за НЯМ с AP-1000®. Убедително Ви моля, да разсеете всички съмнения, породени от такава трактовка на проблема с времето за издаване на лицензията.

         Вече говорихме по въпросите на лицензирането. Аз казах, че ние към момента в Агенцията за ядрено регулиране не сме получавали никакви документи свързани с AP-1000. Стартирал е процес за избор на площадка за изграждане на ново ядрено съоръжение в района на Козлодуй, за което е издадено разрешение. По отношение на сроковете за лицензиране, аз вече казах, че процедурата за лицензиране е много ясно определена в нормативни документи, както и по време, така и по стъпки. Няма как да прескачаме стъпки и няма как да се съкращават срокове. Всичко зависи от качеството на документите и от това, какво ще установим по отношение на съответствието с нормативните изисквания. Аз не мога да определя някаква времева рамка, единствено мога да сравнявам с проекта Белене, който би могъл да бъде някакъв ориентир за време.

 

        Впрочем, на Белене беше направен стрес-тест на самия проект. За AP-1000 имате ли намерение да се прави нещо подобно?

        По отношение на проекта Белене нямаше изисквания за провеждане на стрес-тестовете, доколкото изискването на ЕК и на ENSREG се отнасяше само за централи намиращи се в експлоатация. АЯР обаче поиска от НЕК провеждане на стрес-тест, доколкото предстоеше одобряване на проекта Белене. По отношение на нови строителства – всички нови изисквания, произтичащи от уроците след аварията във Фукушима, ще бъдат предварително предявени към проекта. Така че, няма смисъл.

 

          Много се радвам за това интервю, защото ще мога да споделя много интересни и важни неща със своите читатели. Благодаря Ви.

        И аз благодаря.

Tags: , ,

5 Responses to Нова ядрена мощност (НЯМ) – интервю

 1. fusion on 04.03.2014 at 10:50

  За пореден път цитирам: „…..Тук трябва да подчертая, че АР-1000 и ВВЕР-1000 използват ЕДНА и СЪЩА ТЕХНОЛОГИЯ, а именно реактори с вода под налягане, като всеки проект има своите специфични особености.“

  • Сергей Смирнов on 10.03.2014 at 16:31

   В международных терминах, технология называется одинаково – PWR. Существенными отличиями будут:
   1. Разный тип топлива, что означает разные модели и коды по НФХ и теплофизике, гидравлике.
   2. Другое основное оборудование РО(QA701), особо стоит обратить на другой тип парогенераторов в АР-1000 (вертикальные). Совершенно новые для такой мощности герметичные ГЦН, даже регулятор UK публично задавал вопросы о направлении вращения ГЦН и влиянии вибрации на ПГ. Напомню, суммарная высота конструкции вертикальный ПГ + 2 ГЦН, более 30 метров.
   3. Другая схема захода/выхода теплоносителя в КР и активную зону. Иной перегрев на реакторе, другой КГС, другая скорость теплоносителя.
   4. Иные системы активной и пассивной безопасности. Как следствие, другой набор доминантных вкладчиков в ВАБ уровня 1,2,3. Другие схемы протекания аварий.

   Однако, без всякого сомнения, персонал АЯР достаточно квалифицирован для рассмотрения проекта АР-1000 компании Westinghouse.

 2. Сергей Смирнов on 06.03.2014 at 18:20

  Полагаю, весьма интересное и полезное интервью. Большое спасибо!

  Давайте немного уточним вопрос с лицензированием проекта АР-1000 компании Westinghouse в UK. Согласно нижеуказанной ссылке на официальный сайт национального регулятора, ONR, рассмотрение избранных проектов началось летом 2007 года:
  http://www.hse.gov.uk/newreactors/key-milestones.htm
  (Внизу страницы.)

  В декабре 2011 года АР-1000 получает interim DAC(iDAC) и iSoDA, которые не соответствуют полноценной лицензии GDA. Процесс лицензирования был приостановлен, официальных сообщений о продолжении процесса со стороны регуляторного органа UK не было.

  Строго формально, проект на момент приостановки находился на четвертом этапе (step 4) рассмотрения, оставались серьезные замечания, обозначенные RO (по памяти).

  На AtomInfo есть небольшой материал, в котором говорится о предоставлении комплекта документов по АР-1000 весной 2007 года.

  • Сергей Смирнов on 06.03.2014 at 18:44

   В Великобритании началась подготовка к получению лицензий на строительство новых АЭС
   http://www.atominfo.ru/news/air1466.htm

   „В день выхода этого документа, 23 мая, американская компания Westinghouse заявила о том, что она уже подала документы на рассмотрение своего проекта реактора с водой под давлением AP-1000 в Управление ядерных исследований при Департаменте по охране и защите здоровья Великобритании (HSE) для получения документа об общем одобрении проекта (Generic Design Acceptance, GDA).“

   Опубликовано 27.05.2007 года.

 3. Сергей Смирнов on 10.03.2014 at 17:29

  Если подходить с позиции надзорного органа, АЯР, то стоит заранее отметить факт почти вдвое большей допустимой линейной энергонапряженности ТВЭЛ в нормативах U.S. NRC – 75 кВт/м, расчетное значение по данным регулятора UK, для проекта АР-1000 составило 86,7 кВт/м. Для русских проектов, ВВЭР-1200, ВВЭР-ТОИ, данное значение составляет 42 кВт/м, впрочем, о данном факте я уже писал в статье к слушаниям по ОВОС: http://atominfo.bg/?p=20055.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари