ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Украйна – ЮУАЕЦ – обществено обсъждане на удължаването на срока за експлоатация на 1 енергоблок

25.11.2013

 

На 18 ноември 2013 година в Двореца на културата «Энергетик» в град Южноукраинск се проведе заключителния етап от общественото обсъждане на удължаването на срока за експлоатация на първи енергоблок на централата.

Освен жителите на Южноукраинск и населените места от 30-километровата зона участваха и представители на обществени и екологични организации, представители на Обществения съвет към Държавния комитет за ядрено регулиране на Украйна.

Както отбеляза в доклада си изпълняващия длъжността президент на ГП НАЭК «Энергоатом» Никита Константинов, “удължаването на сроковете за експлоатация на енергоблоковете на АЕЦ е разпространена световна практика”.

Той напомни, че повече от 70 държави са декларирали намерения да развиват ядрената енергетика и към днешна дата в света по данни на МААЕ в света се експлоатират 435 ядрени енергоблока, като 134 от тях са със срок за експлоатация повече от 30 години.

На базата на предоставените на участниците в обсъждането материали, решението за продължаване на срока за експлоатация на първи енергоблок на ЮУАЕЦ се основава не само на инженерните показатели, но и на икономическата целесъобразност. Нали за удължаване на срока за експлоатация на един енергоблок са необходими 2,4 милиарда гривни, а за построяване на нов – 40 милиарда. Н. Константинов подчерта, че в обновената енергийна стратегия на Украйна за периода до 2030 година е определено за икономически целесъобразно именно удължаването на сроковете за експлоатация на блоковете в АЕЦ.

Според думите на заместник главния инженер на ЮУАЕЦ по модернизациите и реконструкциите Андрей Биндюков, през 2013 година за изпълнение на мероприятията по продължаване на срока за експлоатация на първи енергоблок са изпълнени почти всички задължителни мероприятия,а последните три са на завършителен етап. Също Биндюков отбеляза, че при извършване на дейностите са отчетени всички “следфукушимски” мероприятия. В частност е гарантирана безопасността на енергоблока при такива проблеми, като земетресения до 9 бала, загуба на електрическо и водно снабдяване.

“Първи блок на ЮУАЕЦ е приведен в състояние на по-висока безопасност, в сравнение от преди 30 години. Тогава още не е имало достатъчно знания за това, как работят такива сложни механизми като ядрените енергоблокове и затова те непрекъснато се усъвършенстват. Ресурсните показатели са залагани с голям запас, и когато на базата на натрупаните знания и опит в централата направихме оценка, се оказа, че ресурсът не използван даже и на половината”, заявява президентът на Украинското ядрено общество Владимир Бронников.

Същевременно той добави, че реалният ресурс позволява блокът да се експлоатира безопасно още не по-малко от 30 години.

От своя страна председателят на ГИЯРУ Елена Миколайчук, която председателстваше общественото обсъждане, заяви, според резултатите от обсъждането колегията на ГИЯРУ, а след това лицензионната комисия ще вземе решение за удължаване на срока за експлоатация на първи блок на ЮУАЕЦ.

“В по-голяма част от европейските държави прогнозният срок за експлоатация се съобщава, но лицензията се подновява на всеки 10 години. Не зная, до каква степен това мое предложение ще бъде подкрепено, но считам, че щом сме казали “А”, трябва да кажем и “Б” – тоест да вървим по същия път”, казва Миколайчук.

Източник: Энергоатом

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари