ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ПОРЕДНА УСПЕШНА СТЪПКА ПО ПЪТЯ КЪМ 7 БЛОК

22.11.2013

 

 

От 14 до 20 ноември бяха проведени пет срещи за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: “Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Срещите, организирани от “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, дъщерно дружество на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се състояха в общински центрове в 30-километровата зона около атомната централа – Оряхово (14 ноември), Мизия (15 ноември), Вълчедръм (18 ноември), Хайредин (19 ноември) и Козлодуй (20 ноември).

По време на обществените обсъждания Ивайло Нинов – началник-отдел “Инвестиционно проектиране и инженеринг” в “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, запозна присъстващите с компанията възложител и с проекта. Инвестиционното предложение включва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение (III или III+), с леководен реактор с вода под налягане, с инсталирана електрическа мощност от около 1200 MW.

Основното внимание в рамките на обществените обсъждания бе съсредоточено върху съдържанието и резултатите от Доклада за ОВОС и от оценката на съвместимостта на инвестиционното предложение. Те бяха подробно разгледани от инж. Цветанка Димитрова и от проф. Румяна Мечева – представители на консорциума “Дикон-Аксиона Инж.”, на който през ноември 2012 г. бе възложено изготвянето на Доклада за ОВОС с приложенията към него.

На срещите и в петте общини присъстваха представители на местната власт, жители на съответните населени места, експерти от екипа, подготвил Доклада за ОВОС, от “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД и от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. В общественото обсъждане в гр. Козлодуй със свои въпроси и становища се включиха и представители на множество неправителствени организации.

По време на обсъжданията бяха представени всички постъпили до момента писмени становища и въпроси, на които присъстващите експерти дадоха изчерпателни и компетентни отговори.

Източник: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=news&id=307&page=0&view_offset=&offers_per_page=

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари